Předmětové bloky

Předmětové bloky licenčního studia:

  • Základy reprodukce obrazu – barva a barevné vidění, základy kolorimetrie, reprodukce barev v polygrafii, černobílá a barevná fotografie, základy správy barev
  • Příprava tisku, počítačové zpracování textu a obrazu, základy typografie
  • Polygrafické materiály – tiskové papíry, tiskové barvy, polymerní materiály používané v polygrafii, knihařské materiály, povrchové napětí pevných látek   a kapalin, základy fotofyziky a fotochemie, UV a EB zářením vytvrzované tiskové barvy, speciální tiskové barvy
  • Tiskové techniky – ofsetový tisk, flexotisk, hlubotisk, sítotisk, tamponový tisk, digitální tisk
  • Kvalita tisku a její hodnocení – reprodukce tónů, barev a detailů, parametry kvality tisku a jejich měření, ISO 12647
  • Zušlechťování a dokončování tiskovin – zušlechťování tiskovin lakováním, laminováním, pomocí prostorových efektů; čárové a plošné kódy; operace dokončování tiskovin – řezání, skládání, snášení, knižní vazby; dokončování speciální polygrafické produkce – tiskopisy, kalendáře, etikety, flexibilní obaly, kartonáž, ceniny; balení a přeprava produkce
  • Trendy vývoje polygrafického průmyslu – statistické výsledky a trendy vývoje polygrafického průmyslu, ekologie polygrafické výroby, migrace látek z tiskových barev a laků, řídicí a informační systémy v polygrafii, základní principy aplikace tiskových procesů v elektronice, tištěná elektronika, 3D-tisk
Rozšířit fotografii: 
false