Almanach k 25. výročí Fakulty chemicko-technologické UPa

U příležitosti 25. výročí Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (FChT) byl vydán almanach mapující historii fakulty od jejího vzniku v roce 1950, tehdy ještě jako jednofakultní vysoké školy, po současnost.

Almanach určitě potěší každého absolventa FChT a bývalé VŠCHT Pardubice. Najdete v něm spoustu zajímavých informací. Přečtete si o historii chemického vysokého školství v Pardubicích a o historii naší fakulty. V publikaci jsou detailně popsány jednotlivé katedry, přehled rektorů, děkanů i absolventů. Vše je pak podtrženo spoustou fotografií z historie i současnosti.

Publikaci Vám poskytneme zdarma. Můžete si ji vyzvednout osobně na děkanátu FChT, nebo Vám ji zašleme poštou.

 

false
Rozšířit fotografii: 
false