Kritéria a podmínky přijetí pro jednotlivé programy a obory:

  • Bakalářské studium - ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání
  • Magisterské studium - ukončené bakalářské studium
  • Doktorské studium - ukončené magisterské studium

Organizace zkoušek:

  • Bakalářské studium: bez přijímacích zkoušek
  • Magisterské studium: ústní pohovor nebo písemná zkouška
  • Doktorské studium: ústní pohovor

Obsah zkoušek:

  • Bakalářské studium: bez přijímacích zkoušek
  • Magisterské studium: v rozsahu bakalářské zkoušky
  • Doktorské studium: v rozsahu státní závěrečné zkoušky

 

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ

Podle § 50 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou.

Do svých materiálů, majících význam pro rozhodnutí o přijetí, může uchazeč o studium osobně nahlédnout na Oddělení pro agendu studijní a vědeckovýzkumnou FChT po jednom týdnu od data konání přijímací zkoušky.

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se může uchazeč odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení. 

false
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Rozšířit fotografii: 
false
Obrázek: