Úspěšná habilitační a profesorská řízení

Úspěšná habilitační řízení v roce 2020

 

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, Dr.Sc. jmenoval ve smyslu § 71 a §72 odst. 11 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 

RNDr. Petra Janíčka, Ph.D. docentem pro obor "Povrchové inženýrství" s účinností od 1. 1. 2020
Vědecká rada: 27. 11. 2019

 

 

true

Úspěšná habilitační řízení v roce 2019

 

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, Dr.Sc. jmenoval ve smyslu § 71 a §72 odst. 11 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 

Ing. Žanetu Dohnalovou, Ph.D. docentkou pro obor „Chemie a technologie anorganických materiálů“ s účinností od 1. 1. 2019
Vědecká rada: 5. 12. 2018

 

Ing. Lenku Husákovou, Ph.D. docentkou pro obor "Analytická chemie" s účinností od 15. 10. 2019
Vědecká rada: 25. 9. 2019

 

Úspěšná profesorská řízení v roce 2019

 

Prezident republiky Ing. Miloš Zeman jmenoval na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice, podle § 73 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 

prof. Ing. Romana Čermáka, Ph.D. profesorem pro obor "Povrchové inženýrství" s účinností od 28. 11. 2019
Vědecká rada: 15. 6. 2019

true

Úspěšná habilitační řízení v roce 2018

 

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. jmenoval ve smyslu § 71 a §72 odst. 11 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 

Ing. Jiřího Pachmana, Ph.D. docentem pro obor "Technologie organických látek" s účinností od 15. 1. 2018
Vědecká rada: 6. 12. 2017

 

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, Dr.Sc. jmenoval ve smyslu § 71 a §72 odst. 11 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 

Dr. Virginii Nazabal docentkou pro obor „Povrchové inženýrství“ s účinností od 1. 4. 2018
Vědecká rada: 28. 2. 2018

Ing. Tomáše Syrového, Ph.D. docentem pro obor "Povrchové inženýrství"  s účinností od 1. 7. 2018
Vědecká rada: 13. 6. 2018

doc. Ing. Alenu Komersovou, Ph.D. docentkou pro obor "Fyzikální chemie"  s účinností od 1. 10. 2018
Vědecká rada: 19. 9. 2018

 

Úspěšná profesorská řízení v roce 2018

 

Prezident republiky Ing. Miloš Zeman jmenoval na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice, podle § 73 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 

doc. Ing. Jiřího Hanuska, Ph.D. profesorem pro obor "Organická chemie" s účinností od 14. 6. 2018
Vědecká rada: 11. 10. 2017

doc. Ing. Romama Kanďára profesorem pro obor "Analytická chemie" s účinnsotí od 14. 6. 2018
Vědecká rada: 11. 10. 2017

true

Úspěšná habilitační řízení v roce 2017

 

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. jmenoval ve smyslu § 71 a §72 odst. 11 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 

Ing. Pavlu Honcovou, Ph.D. docentkou pro obor „Chemie a technologie anorganických materiálů“ s účinností od 1. 1. 2017
Vědecká rada: 7. 12. 2016

Ing. Vladimíra Pejchala, Ph.D. docentem pro obor "Technologie organických látek" s účinností od 1. 7. 2017
Vědecká rada: 14. 6. 2017

 

Úspěšná profesorská řízení v roce 2017

 

Prezident republiky Ing. Miloš Zeman jmenoval na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice, podle § 73 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 

doc. Ing. Filipa Bureše, Ph.D. profesorem pro obor "Organická chemie" s účinností od 13. 12. 2017
Vědecká rada: 7. 12. 2016

doc. Ing. Libora Čapka, Ph.D. profesorem pro obor "Fyzikální chemie" s účinností od 19. 6. 2017
Vědecká rada: 15. 6. 2016

doc. Ing. Romana Jambora, Ph.D. profesorem pro obor "Anorganická chemie" s účinností od 13. 12. 2017
Vědecká rada: 1. 3. 2017

doc. Ing. Vladimíra Sedlaříka, Ph.D. profesorem pro obor "Technologie organických látek" s účinností od 19. 6. 2017
Vědecká rada:  12. 10. 2016

true

Úspěšná habilitační řízení v roce 2016

 

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. jmenoval ve smyslu § 71 a §72 odst. 11 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 

Ing. Petra Česlu, Ph.D. docentem pro obor „Technologie organických látek“ s účinností od 1. ledna 2016

Ing. Renátu Šelešovskou, Ph.D.  docentkou pro obor „Analytická chemie“ s účinností od 1. dubna 2016

 

 

Úspěšná profesorská řízení v roce 2016

 

Prezident republiky Ing. Miloš Zeman jmenoval na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice, podle § 73 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 

doc. Ing. Jaromíra Vinklárka, Dr. profesorem pro obor „Anorganická chemie" s účinností od 17. května 2016

doc. Ing. Jaromíru Chýlkovou, CSc. profesorkou pro obor „Chemie a technologie ochrany životního prostředí“ s účinností od 2. prosince 2016

pplk. doc. RNDr. Miroslava Pohanku, Ph.D. profesorem pro obor „Analytická chemie“ s účinností od 2. prosince 2016

true
Rozšířit fotografii: 
false