Zahájená habilitační a profesorská řízení

Zahájení habilitačního řízení

 

podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 

Ing. Lenka Husáková, Ph.D. pro obor "Analytická chemie"
zahájeno: 6. 5. 2019
ukončeno: 15. 10. 2019
Vědecká rada: 25. 9. 2019

RNDr. Petr Janíček, Ph.D. pro obor "Povrchové inženýrství"
zahájeno: 29. 8. 2019
ukončeno: 1. 1. 2020
Vědecká rada: 27. 11. 2019

Ing. Marek Bouška, Ph.D., pro obor "Povrchové inženýrství"
zahájeno: 7.11.2019
ukončeno:
Vědecká rada:

 

Zahájení řízení ke jmenování profesorem

 

podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 

doc. Ing. Jan Čermák, CSc. pro obor "Organická chemie"
zahájeno: 31. 10. 2019
ukončeno:
Vědecká rada:

doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D. pro obor „Povrchové inženýrství“
zahájeno: 14. 2. 2019
ukončeno: 28. 11. 2019
Vědecká rada: 15. 6. 2019

doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D., pro obor "Environmentální chemie a inženýrství"
zahájeno dne 12. 11. 2019
ukončeno:
Vědecká rada:

true

Zahájení habilitačního řízení

 

podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 

Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. pro obor "Povrchové inženýrství"
zahájeno: 19. 2. 2018
ukončeno: 1. 7. 2018
Vědecká rada: 13. 6. 2018

Ing. Alena Komersová, Ph.D. pro obor "Fyzikální chemie"
zahájeno: 1. 6. 2018 
ukončeno: 1. 10. 2018
Vědecká rada: 19. 9. 2018

Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D. pro obor "Chemie a technologie anorganických materiálů"
zahájeno: 28. 8. 2018
ukončeno: 1. 1. 2019
Vědecká rada: 5. 12. 2018

true

Zahájení habilitačního řízení

 

podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 

Ing. Jiří Pachman, Ph.D. pro obor "Technologie organických látek"
zahájeno: 15. 9. 2017
ukončeno: 15. 1. 2018
Vědecká rada: 6. 12. 2017

Dr. Virginie Nazabal pro obor "Povrchové inženýrství"
zahájeno: 27. 11. 2017
ukončeno: 1. 4. 2018
Vědecká rada: 28. 2. 2018

 

 

Zahájení řízení ke jmenování profesorem

 

podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 

doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D. pro obor "Organická chemie"
zahájeno: 12. 4. 2017
ukončeno: 25. 6. 2018
Vědecká rada: 11. 10. 2017

doc. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D. pro obor "Analytická chemie"
zahájeno: 27. 4. 2017
ukončeno: 25. 6. 2018
Vědecká rada: 11. 10. 2017

true

Zahájení habilitačního řízení

 

podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 

Ing. Pavla Honcová, Ph.D.  pro obor  „Chemie a technologie anorganických  materiálů“
zahájeno:  12. 5. 2016
ukončeno: 1. 1. 2017
Vědecká rada: 7. 12. 2016

Ing. Vladimír Pejchal, Ph.D. pro obor „Technologie  organických látek“
zahájeno:  10. 11. 2016
ukončeno: 1. 7. 2017
Vědecká rada: 14. 6. 2017

 

 

Zahájení řízení ke jmenování profesorem

 

podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 

doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. pro obor „Fyzikální chemie“
zahájeno: 29. 1. 2016
ukončeno: 19. 6. 2017
Vědecká rada: 15. 6. 2016

doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. pro obor „Technologie organických látek“
zahájeno:  3. 2. 2016
ukončeno: 19. 6. 2017
Vědecká rada: 12. 10. 2016

doc. Ing Filip Bureš, Ph.D. pro obor „ Organická chemie“
zahájeno:  8. 2. 2016
ukončeno: 13.  12. 2017
Vědecká rada: 7. 12. 2016

doc. Ing. Roman Jambor, Ph.D. pro obor  „Anorganická chemie“
zahájeno: 16. 5. 2016
ukončeno: 13. 12. 2017
Vědecká rada: 1. 3. 2017

true
Rozšířit fotografii: 
false