Otevíráme "Univerzitu třetího věku"

16. 12. 2021

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice nabízí studium "Univerzity třetího věku" s cyklem přednášek „Chemie pro život“.

V našem programu populární formou představujeme nejnovější poznatky z oborů vyučovaných na Fakultě chemicko-technologické zajímavé pro širokou laickou veřejnost. Vyučující z řad akademických pracovníků fakult Univerzity Pardubice i odborníci z praxe prezentují vybraná témata tak přitažlivým způsobem, že překonají i některé zažité nepříznivé postoje neodborné veřejnosti vůči chemii jako takové. 

Studium univerzity třetího věku je základem pro neustálý duševní rozvoj občanů poproduktivního věku, kterým se takto nejen rozšiřují jejich znalosti, ale především je stimulován jejich zájem o současné dění, praktické využívání získaných vědomostí a o stálý aktivní přístup k životu.

U3V má celkový rozsah 184 hodin a probíhá čtyři semestry:

  1. Chemie, zdraví a prostředí
  2. Chemie ve světě potravin a výživy
  3. Chemie ve službách
  4. Spotřebitelská chemie

Podrobné informace a registrační formulář najdete na webu Univerzity třetího věku.

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická UPa