Přidej se k nám, otevíráme 2. kola přijímaček

28. 6. 2019
Studuj s námi

Stále přijímáme přihlášky do bakalářského studia. Jednotlivé fakulty Univerzity Pardubice vypisují 2. kola přijímacích řízení následovně. 

Fakulta 

Bližší informace k nabízenému studiu

Lhůta pro podání přihlášky 

Dopravní fakulta Jana Pernera

Otevřené obory

do 31. srpna

Fakulta chemicko-technologická

Otevřené programy

do 11. srpna

Fakulta zdravotnických studií

Otevřené obory

do 26. srpna

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Otevřené programy

do 29. srpna

Představujeme portál pro uchazeče evolUPCE. Web, kde se dočteš vše o přijímačkách a oborech. Přidej se k nám, buď součástí evolUPCE. 

Podej si přihlášku ke studiu

Mgr. Lenka Čermáková
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa