Studenti U3V mají za sebou úspěšně další semestr

20. 12. 2022

V těchto dnech ukončilo 38 studentů druhý semestr Univerzity třetího věku (U3V) „Chemie pro život“, ve kterém se populárně naučnou formou seznámili s nejnovějšími poznatky z  oblasti zaměřené na „Chemii a potraviny“.

Vyučující nejen z řad akademických pracovníků Univerzity Pardubice představili rozmanitá témata a prezentovali příběhy často se zcela nečekaným rozuzlením. Například o cestě od různých „dryáků“ alias patentních léčiv k nápojům denní spotřeby jako Coca-cola a Tonic. Nebo o otravách spojených s technologickými chybami při výrobě běžných alkoholických nápojů, jako je třeba i pivo.

Zajímavé bylo seznámení s patogeny v potravinách a metodami jejich detekce. Přednáška o mikrobiologické kvalitě nejen pitných vod přinesla i cestovatelské zážitky z toulek po České republice.

Svět plísní překvapil svou neuvěřitelnou pestrostí a také barevností. Nemohla chybět ani tolik veřejností sledovaná a diskutovaná „éčka“ v potravinách,  různé mýty o potravinách i vědecké poznatky o přípravě stravy v domácích podmínkách. Studenti se dověděli co je to vyvážený jídelníček, jaká jsou rizika podvýživy seniorů a že jíst zdravě neznamená jíst jen neochucenou zeleninu. Byli přizváni také „k putování“ potravin od výrobce k zákazníkovi, kdy se hovořilo o podstatě logistického řetězce potravin dále do obchodů a v neposlední řadě ke správnému výběru potravin v praxi bez toho, aniž by se nechali zlákat barevným obalem.

Balení potravin bylo dále diskutováno z různých úhlů pohledu, stejně tak i druhy a funkce obalu, nové trendy v balení potravin s ohledem na dopady na životní prostředí a také byl zmíněn rostoucí tlak na udržitelný rozvoj.

Na závěr se odehrála pomyslná „třešnička na dortu“ v naší demonstrační chemické laboratoři, kde byli studenti prakticky zasvěceni do tajů molekulové gastronomie a měli dokonce i možnost ochutnat zcela neobvyklé kulinářské speciality.

Věříme, že U3V „Chemie pro život“ podporuje aktivní přístup k životu v postproduktivním věku. Se studenty se setkáme opět v dalším semestru v lednu nadcházejícího roku.

Tímto chceme také poděkovat všem přednášejícím a realizačnímu týmu za výbornou spolupráci při uskutečňování tohoto programu.

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.,
garantka programu U3V Chemie pro život
foto Milan Reinberk