Univerzita třetího věku měla na fakultě premiéru!

11. 5. 2022

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“  Jan Ámos Komenský

Citátem Učitele národů si dovolíme uvést příspěvek ohledně průběhu výuky v prvním ročníku prvního semestru Univerzity třetího věku, která byla poprvé na naší fakultě otevřena.

V prvním květnovém týdnu ukončilo studium 39 studentů U3V pod dílčím názvem souboru probíraných témat „Chemie pro život“, ve kterém se populární formou seznámili s nejnovějšími poznatky z oblasti chemie, zdraví a prostředí.

Vyučující z řad akademických pracovníků Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice se zaměřili na aktuální otázky životního prostředí, představili rozmanité pohledy na globální oteplování, hovořili o vnímání rizik chemických látek vzhledem k jejich původu se zaměřením např. na reálná zdravotní rizika aplikace tetování. Akademici objasňovali fakta a vyvraceli mýty o očkování, hovořili o imunitním systému a jak jej udržet v kondici, zabývali se dárcovstvím krve. Pozvali je na historickou exkurzi za významnými evropskými rody, aby přiblížili téma monogenní dědičnosti vázající se k rodokmenům význačných osobností našich dějin. Rozkrývali spletitý životní příběh Aloise Alzheimera až ke dnešním znalostem o chorobě nesoucí jeho jméno. Spojení chemie a zdraví se odrazilo v tématu medicinálního využití přechodných kovů a přiblížení problematiky oxidačního stresu a volných radikálů. Byly prezentovány nejnovější poznatky výzkumu zaměřeného na včasnou detekci rakoviny z kapky krve. Posluchači byli překvapeni šíří praktického využití senzorů pro health care aplikace. Byli obohaceni znalostmi z cytogenetiky jako vědy nejen o chromozómech, a to jak teoreticky, tak i prakticky v rámci laboratorních cvičení, která byla přijata s velkým ohlasem, stejně jako další laboratorní úloha zaměřená na „malou domácí chemii“, kde si vyzkoušeli barvení tkanin přírodními látkami a odstraňování skvrn.

V průběhu celého semestru panovala velmi mezi studenty a vyučujícími velmi přátelská atmosféra a zcela jistě se podařilo naplnit záměr tohoto studijního programu, a to podpořit duševní rozvoj v postproduktivním věku, podpořit zájem o současné dění, praktické využívání získaných vědomostí a stálý aktivní přístup k životu.

U3V „Chemie pro život“ je místem pro setkávání i navazování nových vztahů. Věříme, že jím bude i do budoucna, a se studenty se setkáme i v dalším semestru v září letošního roku. Chceme na tomto místě poděkovat studentům za zájem o tento studijní program a také všem vyučujícím za zajímavá témata a čas věnovaný jejich prezentaci na tomto neobvyklém fóru.

Kompletní fotogalerie z laboratoří (foto Milan Reinberk)

 

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.
garantka U3V za FChT