Laboratorní vybavení

  • výuka:

    • spektrofotometry, centrifugy, třepačky, vodní lázně, termostaty, pístové pipety, biochemický analyzátor, plynový a kapalinový chromatograf
  • výzkum:
    • spektrofotometr s diodovým polem, automatický titrátor, potenciostat, termostat, kapalinový chromatograf s UV/Vis, fluorescenční a elektrochemickou detekcí, plynový chromatograf s plamenově-ionizačním detektorem, plynový chromatograf s hmotnostním detektorem, vertikální elektroforéza