Výuka – zajišťované předměty

  • Biochemie obecná (povinný, 2. ročník Bc. programů KBCH a ZL)
  • Laboratoř z biochemie (povinný, 2. ročník Bc. programů KBCH a ZL)
  • Enzymologie (povinně-volitelný, 1. ročník Mgr. BIA)
  • Laboratorní cvičení z klinické biochemie (povinný, 3. ročník Bc. programů KBCH a ZL)
  • Klinická biochemie (povinný, 2. ročník Bc. programů KBCH a ZL)
  • Klinická biochemie II (povinný, 1. ročník Mgr. BIA a ABM)
  • Laboratoř z klinické biochemie II (povinný, 1. ročník Mgr. BIA a ABM)
  • Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví (povinný, 3. ročník Bc. program ZL)
  • Správná laboratorní praxe (povinný, 2. ročník Mgr. ABM)