Témata kvalifikačních prací

pro stávající akademický rok 


Bakalářské práce

 

 

Ing. Čermák Patrik, PhD.

Termoelektrické vlastnosti binárních chalkogenidů 

lze i jako diplomová práce

Ing. Kateřina Čermák Šraitrová, PhD.

Termoeletrické vlastnosti SnSe dopovaného Cr - ZADÁNO

Ing. Kateřina Čermák Šraitrová, PhD. Termoelektrické vlastnosti SnSe dopovaného Ti  - ZADÁNO
Ing. Čermák Patrik, PhD. Termoelektrické vlastnosti Bi2Se3 dopovaného Fe  - ZADÁNO
Ing. Čermák Patrik, PhD.

Studium termoelektrických vlastností SnS - ZADÁNO

doc. RNDr. Janíček Petr, Ph.D.

Studium vlastností materiálů nalezených v okolí Kunětické hory, prověření možnosti jejich vzniku po impaktním dopadu

konzultanti: prof. Ing. Karel Ventura, CSc., Ing. Martin Molnár 

 

Principy "bio" senzorů zaměřených na aplikaci detekce biomolekul pomocí optických metod

Mgr. Mistrík Jan, Ph.D.

Chiroptické metody v biochemii - ZADÁNO


Diplomové práce

   
prof. Ing. Drašar Čestmír., Dr.

Modifikace vlastností Bi2O2Se vzácnými zeminami

lze i jako disertační práce

 

Příprava a vlastnosti 2D monokrystalů Bi2O2Se1-xTex

lze i jako disertační práce

Mgr. Mistrík Jan, Ph.D.

Optické konštanty ftalocyanínu - ZADÁNO


Disertační práce

   
prof. Ing. Drašar Čestmír., Dr.

Bi2O2Se dopovaný přechodnými kovy – příprava a studium magnetických a transportních vlastností

 

Nové fáze na bázi Bi2O2Se substituovaného lanthanoidy – příprava a studium magnetických a transportních vlastností


SOČ/ SVOČ

   
Ing. Čermák Patrik, PhD.

Termoelektrické vlastnosti binárních chalkogenidů

 

Studium termoelektrických vlastností monokrystalů telluridu bismutitého dopovaného železem, rutheniem a osmiem

 


Téma již obhájených prací

Disertační práce

Vliv přechodných kovů na transportní a magnetické vlastnosti tetradymitových krystalů, Čermák P., (2019) - vedoucí prof. Ing. Drašar Č., Dr.

Dopovací studie SnSe, Čermák Šraitrová K., (2021) - vedoucí prof. Ing. Drašar Č., Dr. 

Příprava a fyzikální vlastnosti sloučeniny GaGeTe,Kucek Vl.,(2013) - vedoucí doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Příprava a vlastnosti monokrystalů (Sb0,75Bi0,25)2 Te3 a (Sb0,75Bi0,25)2Te2,8Se0,2 dotovaných indiem, Hovorková A., (2013) - vedoucí doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Termoelektrické a magnetické vlastnosti monokrystalů tetradymitové struktury, Kašparová J.,(2008) - vedoucí doc. Ing. Drašar Č., Dr.

 

Diplomové práce

Spektrální hodnocení vybraných vzorků v úhlové závislosti, Houdková M., (2021) - vedoucí doc. RNDr. Janíček Petr, Ph.D.

Optimalizace difrakčních mřížek a měření jejich difrakční účinnosti, Gorylová M. (2019) - vedoucí RNDr. Petr Janíček

Vyšetření nestechiometrie In v CuInTe2 a jejího vlivu na termoelektrické vlastnosti CuInTe2, M. Munzar (2017) - vedoucí RNDr. Petr Janíček, konzultant Ing. Vladimír Kucek, Ph.D.

Goniospektrometrická měření tištěných vzorků, E. Schützová (2017) - vedoucí RNDr. Petr Janíček, konzultant Ing. Ondrej Panák, Ph.D.

Transportní a magnetické vlastnosti Bi2Te3 s nadstechiometrickým obsahem přechodného kovu, Čermák P., (2015) - vedoucí doc. Ing. Drašar Č., Dr., konzultant Ing. Ruleová P., Ph.D.

Studium tenkých vrstev a povrchů optickými spektroskopickými metodami, S. Sajdlová, (2014) - vedoucí Mgr. Mistrík Jan, Ph.D.

Charakterizace reliefních difrakčních struktur optickými a skenovacími metodami, M. Karlovec, (2013) - vedoucí Mgr. Mistrík Jan, Ph.D.

Příprava a vlastnosti sloučeniny GaGeTe, Jakeš F., (2010) - vedoucí doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Termoelektrické vlastnosti monokrystalů (Sb0,75Bi0,25)2-xInxTe3 a (Sb0,75Bi0,25)2-xInxTe3-ySey, Kucek Vl.,(2009) - vedoucí doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Monokrystaly Bi2Te3 s příměsí železa a olova, Hovorková A., (2005) - vedoucí doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Příprava a vlastnosti monokrystalů Sb2-xTmxTe3, Vejtrubová E., (2005) - vedoucí doc. Ing. Drašar Č., Dr.

 

Bakalářské práce

Optické konštanty ftalocyanínu v úlohe fotodynamickej terapie, HuSárová K., (2020) – vedoucí Mgr. Mistrík Jan, Ph.D. 

Symptomy dolních cest močových a jejich diagnostika, Hrodková L. (2018) - vedoucí Mgr. Mistrík Jan, Ph.D. 

Studium degradace biodegradabilního vlákna určeného pro výrobu implantátů, K. Nunvarová (2015)- vedoucí Mgr. Mistrík Jan, Ph.D.

Studium a příprava topologických izolátorů, Šraitrová K., (2014) - vedoucí doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Pokročilé spektroskopické metody v klinické biochemii, Fresia Esther Arellano Herencia, (2014) -
vedoucí RNDr. Petr Janíček, Ph.D.

Stenty – jejich vlastnosti, použití a perspektivy, H. Ohnoutková, (2013) - vedoucí Mgr. Mistrík Jan, Ph.D.

O struktuře atomů a molekul Nielse Bohra, Čermák P.,(2013) - vedoucí doc. Ing. Drašar Č., Dr., konzultant Mgr. Grygar F.

Vybrané optické a transportní vlastnosti polykrystalu Ga2Te3 , Světlana Sajdlová, (2012) -
vedoucí RNDr. Petr Janíček, Ph.D.

Vlastnosti Ag8GeTe6, Pedain M., (2010) - vedoucí doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Nanočástice oxidů přechodných kovů s aplikačním potenciálem, Simona Burianová, (2009) -
vedoucí RNDr. Petr Janíček, Ph.D.

Příprava a charakterizace monokrystalů telluridu bismutitého, Kucek Vl.,(2007)-
vedoucí doc. Ing. Drašar Č., Dr.

 

SVOC

Studium termoelektrických vlastností monokrystalů selenidu bismutitého s nadstechiometrickou příměsí wolframu, Kulhánek J. (2019) – vedoucí RNDr. Janíček P., Ph.D.

Optické konštanty ftalocyaninu v  úlohe fotodynamickej terapie (2019) - vedoucí Mgr. Mistrík Jan, Ph.D.

Studium termoelektrických vlastností monokrystalů sulfidu cínatého dopovaného thalliem, Zich J., (2018) - vedoucí RNDr. Janíček P., Ph.D.

Studium termoelektrických vlastností řady kompozitů (CuIn0,925Hg0,075Te2)1-x(HgIn2Te4)x, Munzar M., (2016) - vedoucí RNDr. Janíček P., Ph.D.

Dopovací studie vlivu thallia na vlastnosti SnSe, Šmatelka F., (2016) - vedoucí doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Transportní a magnetické vlastnosti monokrystalů FexBi2Te3, Čermák P., (2015) - vedoucí doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Příprava potenciálních topologických izolátorů, Šraitrová K., (2014) - vedoucí doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Stanovení fyzikálně-chemických vlastností biodegradabilního vlákna určeného pro výrobu implantátů, K. Nunvarová, (2014) -vedoucí Mgr. Mistrík Jan, Ph.D.

 

SOC

Příprava a vlastnosti materiálů na bázi sloučenin A2VB3VI pro termoelektrické aplikace (2009) a Perspektivní termoelektrické teluridy (2010), Čermák P. - vedoucí doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Charakterizace tenkých vrstev optickou elipsometrií, T. Steinhartová, (2009) - vedoucí Mgr. Mistrík Jan, Ph.D.

Charakterizace tenkých vrstev polychromatickým elipsometrem, T. Steinhartová, (2010) -
vedoucí Mgr. Mistrík Jan, Ph.D.

Příprava a testování materiálů pro termoelektrické aplikace, Jiří Ryzner, (2011) -
vedoucí RNDr. Petr Janíček, Ph.D.

Rozšířit fotografii: 
false