Vyučované předměty

Výuka na FCHT

Název studijního předmětu: FYZIKA I
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 5 kredity 7
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 3 seminář 2
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:
Předmět seznamuje studenty se základy obecné fyziky. Je zaměřen na mechaniku hmotného bodu a tuhého tělesa, na základní poznatky z mechaniky tekutin, termiky, optiky, elektřiny a magnetizmu a stavby atomu. V seminářích studenti řeší problémy spojené s přednášenou látkou.

Odkaz na PPT prezentace.


Název studijního předmětu: FYZIKA II
Typ studijního předmětu: povinně volitelný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 5 kredity 6
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 3 seminář 2
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška
Stručná anotace předmětu:

Stručná anotace předmětu:
Předmět rozvíjí poznatky se kterými se studenti seznámili v předmětu Fyzika I. Je zaměřen především na elektřinu, magnetismus a základní představy kvantové fyziky. V seminářích studenti řeší problémy spojené s odpřednášenou látkou.

Odkaz na přesný plán, aktuální informace a odkazy na PPT prezentace.


Název studijního předmětu: FYZIKA III
Typ studijního předmětu: povinně volitelný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 2 kredity 5
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 2
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška
Stručná anotace předmětu:

Stručná anotace předmětu:
Studenti si osvojí hlubší fyzikální uvažování. Porozumí pokročilejším pojmům a veličinám a získají o nich i elementární kvantitativní představy. Dokáží si poradit i s řešením složitějších problémů. Předmět navazuje na kurs FII, který rozvíjí FI. Látku rozšířuje do pokročilejších partií.    

 


Název studijního předmětu: FYZIKA
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 5 kredity 8
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 3 seminář 2
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:
Seznámit studenty s obecnou fyzikou týkající se mechaniky, elektrostatiky, elektrodynamiky, elektromagnetizmu, magnetizmu, optiky a základy kvantové fyziky.


Název studijního předmětu: FYZIKA PEVNÝCH LÁTEK PRO CHEMIKY
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 5 kredity
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 4
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:
Cílem předmětu je vytvořit u posluchače základní představu o elementárním fyzikálním pohledu na elektrické, magnetické a optické vlastnosti pevných látek.


Název studijního předmětu: FYZIKA PRO BIOLOGICKÉ VĚDY
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 3 kredity 6
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 3
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:
Seznámit studenty s obecnou fyzikou týkající se mechaniky, elektrostatiky, elektrodynamiky, elektromagnetizmu, magnetizmu, optiky a základy kvantové fyziky.


Název studijního předmětu: ÚVOD DO FYZIKY
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 2 kredity
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 1 seminář 2
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:
Předmět seznamuje studenty se základy obecné fyziky. Je určen především pro studenty, kteří se setkali na střední škole s fyzikou jen v minimálním rozsahu. V rámci výkladu jsou řešeny jednoduché fyzikální úlohy.


Název studijního předmětu: ZÁKLADY DOZIMETRIE A NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 5 kredity 8
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 3 seminář 2
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:

Student bude seznámen se základy dozimetrie, diagnostických i léčebných metod v oboru nukleární medicíny.

Odkaz na přesný plán, aktuální informace a odkazy na PPT prezentace.


Název studijního předmětu: LABORATOŘ Z FYZIKY I
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod./týden 2 kredity 6
Formy výuky studijního předmětu: laboratorní cvičení
Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Stručná anotace předmětu:
Předmět je určen k praktickému ověření základních fyzikálních zákonitostí, se kterými se student setká při studiu fyziky. Do souboru laboratorních úloh jsou zařazeny převážně úlohy z mechaniky, optiky a elektřiny. Úlohy jsou voleny tak, aby byl vždy patrný fyzikální princip prováděného měření.


Název studijního předmětu: LABORATOŘ Z FYZIKY II
Typ studijního předmětu: povinně volitelný
Rozsah studijního předmětu: hod./týden 2 kredity 6
Formy výuky studijního předmětu: laboratorní cvičení
Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Stručná anotace předmětu:
Předmět slouží k praktickému ověření základních fyzikálních zákonitostí, se kterými se student setká při studiu fyziky. Úlohy jsou voleny tak, aby byl vždy patrný fyzikální princip prováděného měření.


Název studijního předmětu: LABORATOŘ Z FYZIKY PRO BIOLOGICKÉ VĚDY
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod./týden 2 kredity 3
Formy výuky studijního předmětu: laboratorní cvičení
Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Stručná anotace předmětu:
Praktické ověření základních fyzikálních zákonitostí, se kterými se student setkává při studiu fyziky.    


Název studijního předmětu: PROSEMINÁŘ Z FYZIKY
Typ studijního předmětu: povinně volitelný
Rozsah studijního předmětu: hod./týden 2 kredity 2
Formy výuky studijního předmětu: seminář
Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Stručná anotace předmětu:

Proseminář je určen pro studenty prvního ročníku bakalářského studia. Jeho cílem je procvičení, upevnění a doplnění znalostí a dovedností ze středoškolské fyziky a příprava na předmět Fyzika I.


Název studijního předmětu: MATEMATIKA I
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 6 kredity 5
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 3 seminář 3
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:
Předmět poskytuje studentům základní poznatky z matematiky s přihlédnutím ke studijnímu oboru.


Název studijního předmětu: MATEMATIKA II
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 5 kredity 5
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 2 seminář 3
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:
Předmět poskytuje studentům základní poznatky z matematiky s přihlédnutím ke studijnímu oboru.


Název studijního předmětu: PROSEMINÁŘ Z MATEMATIKY
Typ studijního předmětu: povinně volitelný
Rozsah studijního předmětu: hod./týden 2 kredity 2
Formy výuky studijního předmětu: seminář
Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Stručná anotace předmětu:

Proseminář je určen zejména pro studenty prvního ročníku bakalářského studia. Jeho cílem je procvičení, upevnění a doplnění znalostí a dovedností ze středoškolské matematiky, zejména v oblasti algebry a matematické analýzy.    
 

true
Rozšířit fotografii: 
false