V současné době ústav zajišťuje formou přednášek, seminářů a laboratorních cvičení výuku obecné fyziky a matematiky na Fakultě chemicko-technologické. Jako volitelný nabízí ústav předmět "Moderní mikroskopické metody" pro studenty specializací. Plynule probíhá inovace laboratoří pro studenty, kam byly zařazeny i úlohy z moderní fyziky.

Rozšířit fotografii: 
false