Katedra fyzikální chemie je akreditována na všechny typy studia (bakalářské, magisterské a doktorské) a provádí výuku následujících předmětů (podrobněji viz STAG):

 • Základy fyzikální chemie
 • Laboratoř z fyzikální chemie I
 • Aplikovaná chemická kinetika
 • Laboratoř oboru I
 • Biofyzikální chemie
 • Rovnovážná termodynamika           
 • Kalorimetrické a termoanalytické metody
 • Laboratoř oboru III
 • Průmyslová heterogenní katalýza
 • Základy farmakokinetiky
 • Dějiny chemie           
 • Fyzikální chemie pro pokročilé
 • Environmentální katalytické procesy
 • Nerovnovážná termodynamika