Oddělení chemického inženýrství

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko - technologická

Ústav environmentálního a chemického inženýrství
Oddělení chemického inženýrství

Studentská 573, Pardubice

tel.: +420 466 037 140
fax.: +420 466 037 068

KCHI.FCHT@upce.cz