Vedení - Ústav environmentálního a chemického inženýrství

Vedoucí ústavu

prof. Ing.
Petr
Mikulášek
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

petr.mikulasek@upce.cz
466 037 503
Vedoucí oddělení chemického inženýrství

doc. Ing.
Zdeněk
Palatý
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

zdenek.palaty@upce.cz
466 037 360
Zástupce vedoucího ústavu a vedoucí oddělení ochrany životního prostředí

prof. Ing.
Jaromíra
Chýlková
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

jaromira.chylkova@upce.cz
466 038 047, 466 038 078
Tajemník ústavu

Ing.
Hana
Jiránková
,
Dr.


Fakulta chemicko-technologická

hana.jirankova@upce.cz
466 037 134
Sekretářka

Lenka
Kalousková


Fakulta chemicko-technologická

lenka.kalouskova@upce.cz
466 037 140
Rozšířit fotografii: 
false