Doktorské programy

Doktorské studijní programy navazují na předešlé magisterské studium a podmínkou přijetí je jeho řádné ukončení.  Doktorské st. programy jsou u nás vedeny i v anglické verzi studia, což umožňuje studium i řadě zahraničních studentů. Uchazeči je zde umožněn zisk doktorského titulu Ph.D.

P1418 Anorganická chemie

 • obor Anorganická chemie

P1421 Organická chemie

 • obor Organická chemie

P1419 Analytická chemie

 • obor Analytická chemie

P1420 Fyzikální chemie

 • obor Fyzikální chemie

P2832 Chemie a chemické technologie

 • obor Anorganická technologie
 • obor Organická technologie

P2833 Chemie a technologie materiálů

 • obor Chemie a technologie anorganických materiálů
 • obor Inženýrství energetických materiálů
 • obor Povrchové inženýrství

P2837 Chemické a procesní inženýrství

 • obor Enviromentální inženýrství
 • obor Chemické inženýrství

 

Všechny nabízené doktorské programy a obory je možno studovat v prezenční i kombinované formě a student po ukončení studia získává titul Ph.D. Počet přijímaných závisí na kapacitě školícího pracoviště a počtu uchazečů.

false
Rozšířit fotografii: 
false