Fyzikálně-mechanická zkušebna plastů, kompozitních a textilních materiálů

 • Univerzální zkušební stroj MTS Adamel Lhomargy - 4/M (snímací hlavy 100N, 2kN a 20kN)
 • Tepelná komora CHAIMECA
 • Univerzální zkušební stroj INSTRON 1122 (snímací hlavy 5N, 20N, 1kN a 5kN)
 • Rotační viskozimetr HAAKE, Rheotest III, Rheo-viskozimetr Höpler, viskozimetr Brookfield
 • Termomechanický analyzátor TMA CX 04 R (RMI)
 • Dynamický termomechanický analyzátor DMA DX 04 T (RMI)
 • Výtlačný plastometr M-201
 • Univerzální tvrdoměr Nemesis 9000
 • Rázové kyvadlo Charpy PIT501J
 • Tvrdoměry - Brinell, Barcol GYZJ 934-1, Barcol GYZJ 935, Shore "A", "D"
 • Přístroje pro stanovení tvarové stálosti za tepla podle: ISO R75, Vicata, Martense
 • Rotační viskozimetr KINEXUS LAB+
 • Rotační viskozimetr Brookfield
 • Titrátor Scotch Titroline alpha plus

 

Laboratoř přípravy a hodnocení pigmentů, barviv, textilních materiálů a plastů

 • Rozprašovací sušárna Buchi B290 (tryska 1.4 mm, dehumidifer) s možností sušení ve směsi s těkavým rozpouštědlem
 • Přístroj pro stanovení distribuce velikosti (nano)částic pomocí dynamického rozptylu světla a zetapotenciálu pomocí elektroforeckého rozptylu světla Litesizer 500
 • Spektrofotometr ColorQuest XE pro měření zákalu
 • Spektrofotometr Datacolor DC 500 pro měření barevnosti
 • Světelný box GTI Minimatcher 4e pro hodnocení stálostí v různých prostředí (D65, D50, UVA, UVB, TL84, A) s možností kontrolovaného osvitu materiálu UVA i UVB světlem
 • Barvící aparát AHIBA NUANCE ECO IIB
 • Barvící aparát AHIBA IR PRO

 

Laboratoř optické mikroskopie

 • Univerzální vědecký mikroskop NU II s nástavcem pro digitální snímání kamerou Micrometrics
 • Mikroskop pro měření v UV oblasti Fluoval s nástavcem pro digitální snímání kamerou Micrometrics
 • Mikroskop Peraval
 • Mikroskop Opton s spektrofotometrickým nástavcem pro měření příčných řezů polymerních materiálů
Rozšířit fotografii: 
false