Fyzikálně-mechanická zkušebna plastů, kompozitních a textilních materiálů

Práce v oboru tokových vlastností pryskyřic, tavenin polymerů (hodnocení tokových vlastností pryskyřic a tavenin polymerů, stanovení viskozity, tokové křivky, indexu toku taveniny podle ČSN EN ISO 1133). Stanovení teploty skelného přechodu a teploty tání, koeficientu teplotní roztažnosti (TMA, DMA), stanovení fyzikálně-mechanických vlastností polymerních, textilních a kompozitních materiálů podle příslušných norem. Hodnocení mechanických vlastností podélných a plošných útvarů. Pořízení záznamu tahových křivek s možností výpočtu všech údajů charakterizující tyto křivky. Kolorimetrické vlastnosti polymerních materiálů.

Nabízené služby:

 • Pevnosti v tahu podle ČSN EN ISO 527-1 až 5, pevnosti v ohybu podle ČSN EN ISO 178, pevnosti v tlaku podle ČSN EN ISO 604, stanovení pevnosti lepených spojů ve smyku podle ČSN EN 1465
 • Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy a vrubové houževnatosti (ČSN ISO 179-1,2 a ČSN EN ISO 13802)
 • Stanovení tvrdosti podle Brinella dle ČSN EN ISO 6506, metodou Shore "A" a "D" dle ČSN EN ISO 868 podle Barcola ASTM D-2583
 • Stanovení tvarových stálostí za tepla podle Martense, podle Vicata - ČSN EN ISO 306, ISO R 75 - ČSN EN ISO 75-1 až 3
 • Stanovení nasákavosti polymerních materiálů podle ČSN EN ISO 62
 • Stanovení extrahovatelných podílů z polymerních i textilních materiálů
 • Stanovení komplexní odolnosti polymerních a kompozitních materiálů vůči chemikáliím podle ČSN EN ISO 175
 • Stanovení obsahu nespalitelných složek – popela v plastech podle ČSN EN ISO 3451
 • Optická mikroskopie ve viditelné i UV oblasti s možností digitálního výstupu
 • Rozprašovací sušení roztoků vzorků z vodné fáze či směsi s těkavým rozpouštědlem
 • Kolorimetrické měření vzorků, průsvitných i neprůsvitných
 • Stanovení standartních stálostí vybarvení textilních materiálů dle platných norem

 

Rozšířit fotografii: 
false