SPEKTRUM ZAJÍMAVOSTÍ I STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ

CHEMICKÝ ZPĚVNÍK

Sníváte sen, baňky v něm chemický? Váš děda bejval chemik? Chcete být ročníku král? Balady trpké i tragické, písně veselé i rozverné a hlavně notnou dávku autobiografie z pera Břéti Brože a jeho skromných spoluautorů najdete v našem novém Chemickém zpěvníku. Většina songů již úspěšně prošla veřejnou produkcí!

false
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Chemický zpěvnik, 2 vydání371.26 KB
false

PERLIČKY

Ne všechny studentské omyly a pády jsou tragické. Ochutnejte humorné chuťovky z pedagogického procesu publikované v souboru Perličky.
V souboru PerlickyKOCh pak najdete historické perličky zaznamenávané v letech 1999 - 2008, ještě v době existence předchůdkyně našeho ústavu, Katedry organické chemie (KOCh).

false
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Perličky565.85 KB
PDF icon Perličky KOCh (1999 - 2008)1.21 MB
false

PROGRAMOVÉ BALÍKY

OPstat - program pro matematicko-statistické výpočty
OPchem - program pro vizualizaci molekul a výpočet některých fyzikálně-chemických vlastností

 

 

false

UČEBNÍ TEXTY

false

Organická chemie

Desatero - nezbytné základní znalosti  pro úspěšné složení zkoušky z předmětu organická chemie.
Organická chemie I a Organická chemie II - učební texty původně určené pro posluchače kombinovaného studia programu Speciální chemicko-biologické obory; vhodné i pro studenty ostatních programů.
Úvod do stereochemie - prezentace přednášky přednesené na semináři pro učitele chemie.

false

Laboratoř katalýzy

Návody jsou určeny pro studenty "Laboratoře katalýzy", která byla financována z projektu FRVŠ 25/2013. Návody jsou uplatňovány v rámci uvedených předmětů: C909 Laboratoř organické syntézy, C039 Laboratoř organické syntézy a charakterizace, C009 Laboratoř z organické chemie I, C015 Laboratoř z fyzikální chemie I a C917 Laboratoř z fyzikálních metod v organické chemii.

false

Organická technologie

false

Laboratoř organické syntézy

false

Organická barviva

false
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Kap. 1 Klasifikace a základní vlastnosti barviv246.46 KB
PDF icon Kap. 2 Vztah mezi strukturou barviva a barevnosti 5.17 MB
PDF icon Kap. 3 Nitro- a nitrosobarviva61.96 KB
PDF icon Kap. 4 Polyenová a polymethinová barviva - část 1.56.08 KB
PDF icon Kap. 4 Polyenová a polymethinová barviva - část 2.74.57 KB
PDF icon Kap. 5 Sirná barviva77.04 KB
PDF icon Kap. 6 a Kap. 7 Di- a triarylmethinová barviva a jejich dusíkatá analoga, kationaktivní barviva s lokalizovaným nábojem - část 1.98.65 KB
PDF icon Kap. 6 a Kap. 7 Di- a triarylmethinová barviva a jejich dusíkatá analoga, kationaktivní barviva s lokalizovaným nábojem - část 2.117.05 KB
PDF icon Kap. 6 a Kap. 7 Di- a triarylmethinová barviva a jejich dusíkatá analoga, kationaktivní barviva s lokalizovaným nábojem - část 3.22.32 KB
PDF icon Kap. 8 Ftalocyaninová barviva a pigmenty125.25 KB
PDF icon Kap. 9 Karbonylová barviva a pigmenty - část 1.112.05 KB
PDF icon Kap. 9 Karbonylová barviva a pigmenty - část 2.74.25 KB
PDF icon Kap. 9 Karbonylová barviva a pigmenty - část 3.102.3 KB
PDF icon Kap. 9 Karbonylová barviva a pigmenty - část 4.89.65 KB
PDF icon Kap. 9 Karbonylová barviva a pigmenty - část 5.58.7 KB
PDF icon Kap. 9 Karbonylová barviva a pigmenty - část 6.65.7 KB
PDF icon Kap. 9 Karbonylová barviva a pigmenty - část 7.198.38 KB
PDF icon Kap. 10 Azobarviva a azové pigmenty - část 1.102.69 KB
PDF icon Kap. 10 Azobarviva a azové pigmenty - část 2.117.44 KB
PDF icon Kap. 10 Azobarviva a azové pigmenty - část 3.138.73 KB
PDF icon Kap. 10 Azobarviva a azové pigmenty - část 4.93.8 KB
PDF icon Kap. 10 Azobarviva a azové pigmenty - část 5.70.65 KB
PDF icon Kap. 10 Azobarviva a azové pigmenty - část 6.31.62 KB
PDF icon Kap. 10 Azobarviva a azové pigmenty - část 7.149.68 KB
PDF icon Kap. 10 Azobarviva a azové pigmenty - část 8.52.63 KB
PDF icon Kap. 10 Azobarviva a azové pigmenty - část 9.48.88 KB
PDF icon Kap. 11 Reaktivní barviva163.87 KB
PDF icon Kap. 12 Organické pigmenty146.74 KB
PDF icon Kap. 13 Barviva na potraviny51.04 KB
PDF icon Kap. 14 Barviva pro fotografii záznamové média, konverze sluneční energie, barviva pro laserové tiskárny - část 1.352.16 KB
PDF icon Kap. 14 Barviva pro fotografii záznamové média, konverze sluneční energie, barviva pro laserové tiskárny - část 2.52.33 KB
PDF icon Kap. 15 Fluorescenční reaktivní barviva170.61 KB
PDF icon Kap. 16 Barviva jako léčiva80.85 KB
PDF icon Kap. 17 Barviva v molekulární biologii83.25 KB
PDF icon Kap. 18 Opticky zjasňující prostředky83.58 KB
true

STARŠÍ ZPRÁVY

4. 12. 2012

Výsledky testu z předmětu C511 Základy organické syntézy.

7. 5. 2012

Víte, co je b-methylacemarát? (Perličky 2012)

7. 5. 2012

Pozvánka na kongres Natural Anticancer Drugs do Olomouce.

17. 2. 2012

Aktualizované Perličky aneb "Co přírodu nenapadlo". (Perličky 2012)

8. 2. 2012

Doc. Filip Bureš je nositelem ocenění vydavatelství Georg Thieme Verlag Stuttgart - New York The Thieme Journal Award 2012.

1. 2. 2012

Další nové perličky ze zkouškového období (Perličky 2012).

20. 1. 2012

Byl přidán sylabus předmětu C008 Organická chemie I (najdete v sekci Informace pro studenty).

18. 1. 2012

Byl aktualizován seznam disertačních prací a seznam diplomových prací oborů organická chemie (najdete v sekci Věda a výzkum).

16. 1. 2012

První letošní perlička aneb O geometrické izomerii (Perličky 2012).

6. 12. 2011

Výsledky prvního testu z předmětu C511 Základy organické syntézy.

25. 11. 2011

Nabídka témat pro bakalářské práce studentů 3. ročníku studijních programů Chemie a technická chemie a Farmakochemie a medicinální materiály.

16. 11. 2011

Nová perlička aneb "O těkavém elektronu." (Perličky 2011)

16. 9. 2011

Maličko perliček z konce zkouškového Perličky 2011.

26. 8. 2011

Studenti předmětu Vědecká komunikace naleznou informace a pokyny k předmětu nově na webové adrese http://pytela.upce.cz/vedkom/organizace/.

Tento link je dále umístěn na této stránce dole, v záložce Informace pro studenty a v osobní stránce vedoucího předmětu (viz. záložka Zaměstnanci).

25. 8. 2011

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE SOFTWAREOVÝCH BALÍKŮ OPstat a OPchem! Původní webová adresa stránek OPgm na serveru webak.upce.cz je nefunkční, server byl odpojen. Nově můžete Vaše oblíbené produkty OPstat a OPchem nalézt na nové adrese http://pytela.upce.cz/OPgm.

1. 6. 2010

Opět po roce na Den dětí najdete nové "hrátky"v našem příležitostném občasníku - Perličky 2011.

23. 4. 2011

Přidán seznam publikací vydaných v roce 2010.

6. 4. 2011

Témata Organické chemie pro 1. státní zkoušku.

5. 4. 2011

Témata Farmakochemie pro 1. státní zkoušku.

5. 1. 2011

Do sekce Informace pro studenty byly přidány sylabus předmětu C324 Registrace léčiv a patentová ochranaa informacek tomutopředmětu.

1. 12. 2010

Témata bakalářských prací vypsaná ústavem pro akademický rok 2010/2011.

14. 9. 2010

Do sekce Věda a výzkum byl přídán seznam publikací v mezinárodních odborných časopisech za rok 2009.

3. 9. 2010

Aktualizována osobní stránka doc. Ing. Filipa Bureše, Ph.D.

2. 9. 2010

Studentům 3. ročníku bakalářského studijního programu Farmakochemie amedicinální materiály ústav doporučuje povinně volitelný předmět C320 Základy farmakokinetiky.

1. 6. 2010

Střípky geniality z poslední písemky z OCh I - Perličky 2010.

14. 4. 2010

Aktualizována osobní stránka doc. Ing. Jiřího Kulhánka, Ph.D.

4. 2. 2010

Aktualizována osobní stránka prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc.

20. 11. 2009

Oddělení technologie organických látek nabízí studentům možnost vypracování bakalářských, diplomových ev. doktorských prací.

13. 11. 2009

Vypsaná témata bakalářských prací na ÚOChT v akademickém roce 2009/2010.

11. 11. 2009

Písemná práce z předmětu C620 Organická chemie IIse budepsát v rámci přednášek, v úterý 24. 11. 2009 v 8:30 hod.v posluchárně C2. Svá místa zaujměte nejpozději v 8:20 hod.

8. 10. 2009

Vyvěšen sylabus předmětu Bioorganická chemie.

7. 10. 2009

Přidán seznam publikací vydaných v letech 2007 a 2008.

5. 10. 2009

Aktualizována osobní stránka prof. Ing.Oldřicha Pytely, DrSc.

18. 6. 2009

Přidány nové Perličky.

16+18. 6. 2009

Do sekce Věda a výzkum byly přidány: seznamy disertačních a diplomových prací oboru Organická chemie, seznamy publikací za roky 1995 - 2006, seznam udělených grantů a seznam knih, skript a sborníků.

29. 5. 2009

Aktualizována osobní stránka prof. Ing.Vladimíra Macháčka, DrSc. (přidány vybrané publikace).

12. 5. 2009

Aktualizována osobní stránka prof. Ing. Miloše Sedláka, DrSc.

4. 5. 2009

V sekci Zaměstnanci byla aktualizovánatelefonní čísla a čísla dveří pracoven.

30. 4. 2009

Vážení přátelé, kolegové, studenti,

počátkem dubna tohoto roku jsme naše pracoviště přestěhovali z budovy na nám. Čs legií 565 do nových prostor fakulty chemicko-technologické v Pardubicích na Stavařově, Studentská 573(kampus, mapa Pardubic s kampusem). Najdete nás v budově HC vpavilonu F.

Ve 2.nadzemním podlažínajdete posluchačskou laboratoř organické chemie (č. dveří02011).

Ve 4. NP sídlí oddělení mechanismů organických reakcí (Ing. Drabina, pí. Frydrychová, doc. Hanusek, prof. Macháček,Ing. Svobodová, doc. Šimůnek).

V 5. NP je pracovna vedoucího ústavu (prof. Sedlák), sekretariát (pí. Pochobradská) a sídlí zde oddělení enantioselektivních syntéz (Ing. Bureš, doc. Kulhánek, prof. Ludwig, Ing. Pařík, prof. Pytela, pí. Sebránková).

14. 1. 2009

Přidán učební text Organokovy 2k předmětu C116 Organokovy v organické syntéze.

6. 1. 2009

Přidána osobní stránkaIng. Aleše Imramovského, Ph.D.

28. 10. 2008

Přidány historické Perličky z let 1999 - 2008. Perličky KOCH

26. 10. 2008

A jsou tu opět Perličky z pedagogického procesu, takto poprvé na stránkách ÚOCHT. Regulérně najdete Perličky v položce Spektrum. Perličky 2008

30. 9. 2008

Zápis ze schůze ústavu konané 25. 9. 2008

17. 9. 2008

Omlouváme se, tato webová prezentace Ústavu organické chemie a technologie je ve výstavbě. Informace budou postupně přibývat, ev. navštivte staré stránky obou rodičů ústavu, KOCh a KTOL.

27. 6. 2008

Fotografie z prohlídky stavby nového areálu FChT

2. 10. 2008

Pozvánka na přednášku Dr. Jean-Claude Chambrona Supramolecular Induction of Chirality konanou 10. 10. 2008.

Pozvánka na přednášku Dr. Matthiase Junkerse Microreactor Technology konanou 22. 10. 2008.

true
Rozšířit fotografii: 
false