15. 3. 2021 Na CEMNAT nastoupil na 6 týdenní stáž Bilal Bawab, MSc., doktorand z Advanced Materials and Nanosciences PhD School, VUT Brno, Česká republika. V rámci stáže se bude zabývat přípravou a charakterizací nízkodimenzionálních systémů na bázi TiO2.

false
true

CEMNAT Rok 2020

 

7. 12. 2020 Na CEMNAT nastoupila na 5 týdenní stáž Mahnaz Alijani M. Eng., doktorandka z Advanced Materials and Nanosciences PhD School, VUT Brno, Česká republika. V rámci stáže bude studovat přípravu TiO2 nanotrubic pomocí elektrochemické anodizace.


4. 12. 2020  CEMNAT uspořádal 3. zasedání své mezinárodní vědecké komise (International Scientific Advisory Board). Toto on-line setkání spočívalo v hodnocení výstupů na základě poskytnuté hodnotící zprávy. Výbor nastínil 3. zprávu o stávajících krocích CEMNATu směrem k jejímu dalšímu zlepšování a hodnotil také pokrok CEMNATu na základě doporučení vědecké komise z jejích předchozích zasedání, která se konalao v letech 2018 a 2019.


17. 11 . 2020 Dr. Miloš Krbal (kmenový zaměstnanec CEMNATu) obdržel Cenu rektora Univerzity Pardubice za vynikající vědecké úspěchy.


30. 10. 2020 Členové “Mezinárodního evaluačního panelu Univerzity Pardubice” navštívili CEMNAT s cílem seznámit se s činností centra, s řešenými projekty a prohlédnout si jeho moderní zázemí a vybavení.


20. 10. 2020 CEMNAT pořádal on-line seminář na téma „Představení koncepce anti-covid filtru Phoenix“ za účasti jak odborníků z Ústavu chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha a Textilního zkušebního ústavu, Brno, tak potenciálních uživatelů (lékaři, zdravotnický personál).


14. 9. 2020 CEMNAT pořádal seminář na téma “Advances in the micro XRF regarding a local elemental analysis complementary to an electron microscopy”.  Přednášející: Doc. Tomáš Černohorský, Univerzita Pardubice.


31. 1. 2020 CEMNAT pořádal seminář na téma “Chemical bonding and structural metastability in chalcogenide semiconductors“. Přednášející: prof. Alexandr Kolobov, Herzen State Pedagogical University of Russia.

false
Rozšířit fotografii: 
false
true

CEMNAT Rok 2019

5. 12. 2019 CEMNAT bude pořádat 4. studentský workshop. Jeho cílem bude seznámit nové studenty materiálově zaměřených doktorských programů Univerzity Pardubice s výzkumnými směry a aktivitami CEMNATU a také s instrumentálními technikami pro realizaci jejich vlastních prací.


29. 6. 2019 Technologie výroby SiO2 vláken, výsledek spolupráce CEMNATu se společností Pardam s.r.o., byla oceněna cenou Innovation Award 2019 na prestižním světovém veletrehu inovací Techconnect World Innovation Conference and Expo
Více zde: https://www.upce.cz/univerzita-se-novym-typem-vlaken-dostala-na-prestizni-seznam-svetoveho-veletrhu
https://www.techconnectworld.com/World2020/participate/innovation/awards.html


2. 5. 2019 CEMNAT navštívil velvyslanec Velké Británe, jeho excellence, pan Nicholas Stewart Archer. Byly diskutovány stávající spolupráce s univerzitami ve Velké Britání a možnosti dalšího rozvoje spolupráce v oblastech výzkumu a využití nanomateriálů.


29. - 30. 4. 2019 Dr. Jan Macák se v rámci české delegace, složené dále z předních českých chemiků z VŠCHT v Praze a VUT v Brně, zúčastnil semináře na Nanyang Technological University v Singapuru  za účelem navázaní spolupráce s touto přední asijskou univerzitou. Více zde: https://www.vscht.cz/?loadall#novinka_detail-9984429063952040

false

16. 4. 2019 CEMNAT pořádal seminář na téma “Selected 2D materials for applications in flexible nanoelectronics and nanomechanics of selected proteins at the single molecule level for applications in future cancer detection schemes”.  Přednášející: Dr. Robert Szoszkiewicz, Assoc. Prof. of Physical Chemistry at University of Warsaw, Polsko.


22. 2. 2019 CEMNAT pořádal seminář na téma “Selected aspects of the photocatalysis using TiO2 nanomaterials”.  Přednášející: prof. Bunsho Ohtani, Hokkaido University, Japonsko.

false
Rozšířit fotografii: 
false
true

Rok 2018

6. 12. 2018 CEMNAT pořádal 3. Studentský workshop. Jeho cílem bylo seznámit nové studenty materiálově zaměřených doktorských programu Univerzity Pardubice s výzkumnými směry a aktivitami CEMNATU a také s instrumentálními technikami pro realizaci jejich vlastních prací.


20. 11. 2018 CEMNAT organizoval 1. Seminář  “Stirring ERC ideas”, zaměřený na prezentaci a diskuzi společných vědeckých témat mezi držiteli ERC grantů a jejich pracovními skupinami. Hostující skupina byla vedena Dr.Petrem Neugebauerem, držitelem startovního 2017 ERC Grantu a lídra v oblasti elektronové paramagnetické resonance (EPR). Hostitelem tohoto projektu je Středoevropský technologický  institut, Vysoké učení technické v Brně.

false

16. 11. 2018 Za úspěšnou spolupráci se společností Pardam s.r.o ve směru vývoje a využití vlákenných materiálů byl řešitelský tým projektu pod vedením Dr. Jan Macáka oceněn “Cenou Rektora Univerzity Pardubice za přínosnou spolupráci s praxí”.

false

17. 10. 2018 Na CEMNAT nastoupí na tříměsíční stáž Serghei N. Curlat, doktorand z Laboratoře organických syntéz a biofarmacie, Chemického Institutu moldavské Akademie Věd, Kišiněv, Moldavská Republika. Stáž je realizována z vyšegradských fondů v rámci projektu ““Green chemistry synthesis and optical properties of chalcogenide quantum dots”.


20. 9. 2018 CEMNAT pořádal seminář na téma “Titanium dioxide for Li-ion microbatteries: preparation and performance”. Přednášející: prof. Thierry Djenizian, École des Mines de Saint-Étienne, Marseille, Francie.


19. 9. 2018 CEMNAT pořádal seminář na téma “Možnosti vědecké spolupráce mezi CEMNAT a School of Material Science and Engineering, Yeungnam University”. Přednášející: prof. Hee Young Lee, Yeungnam University, Jižní Korea.


17. 9. 2018 CEMNAT hostil 1. inaugurační zasedání své mezinárodní vědecké komise (International Scientific Advisory Board), jehož součástí byla prohlídka laboratoří CEMNATu, jednání s vybranými pracovníky, vyhodnocení výsledků a příprave reportu o fungování CEMNATu. 

false

16. - 21. 9. 2018 CEMNAT společně s Katedrou obecné a anorganické chemie FCHT pořádal v Pardubicích 13. ročník mezinárodní vědecké konference zaměřené na pevnolátkovou chemii:  13th International Conference on Solid State Chemistry 2018.

Více na: http://www.ssc-conference.com/2018/

false
Rozšířit fotografii: 
false
true

Rok 2017

Prosinec 2017 - CEMNAT navštívila delegace Southwest University of Science and Technology (21. 11. 2017) z města Mianyang, provincie Sichuan vedená jejím prorektorem Prof. LU Zhongyuanem. Účelem návštěvy bylo oboustranné jednání o spolupráci ve vědě, výzkumu a vzdělávání studentů.


23. 11. 2017 - CEMNAT pořádál 2. studentský workshop.  Jeho cílem bylo seznámit studenty materiálově zaměřených doktorských programů Univerzity Pardubice s nově instalovanými  instrumentálními technikami  pro realizaci jejich vlastních prací.

false
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Program workshopu24.91 KB
false

Listopad 2017 - CEMNAT navštívila delegace Běloruské státní technologické univerzity z Minsku (21. 11. 2017) vedená jejím prorektorem Doc. Andreyem Sakovichem. Účelem návštěvy bylo oboustranné jednání o spolupráci ve vědě, výzkumu a vzdělávání studentů.


Říjen 2017 - CEMNAT byl v rámci komplexního mezinárodního hodnocení vyhodnocen jako excelentní infrastruktura, poskytující vynikající zázemí pro různé uživatelské skupiny v otevřeném režimu (OPEN-ACCESS). Toto nejvyšší možné hodnocení umožní CEMNATu v následujících letech další rozvoj ve všech svých klíčových vědeckých směrech, zejména s ohledem na mezisektorovou spolupráci s průmyslem. Hodnocení bylo provedeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro všechny výzkumné infrastruktury na Cestovní mapě velkých infrastruktur pro roky 2016-2022.


20. 9. 2017 - Slečna Ng Siow Woon (na CEMNATu hostující doktorandka z Universiti Sains Malaysia) získala cenu za nejlepší studentskou přednášku na konferenci  2017 E-MRS Fall Meeting and Exhibit ve Varšavě, Polsko.


18. 9. 2017 - Na tříměsíční hostování v rámci programu Erasmus přichází na CEMNAT  Ing. Martin Motola, doktorand z Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovensko. Bude se podílet na přípravě vrstev TiO2nanotrubic a jejich využití pro solární články.


Červen 2017 - CEMNAT vytvořil pro své hodnocení mezinárodní vědeckou komisi (tzv. International Advisory Board) složenou z předních odborníků ve výzkumných směrem realizovaných na CEMNATu:

Členové (seřazeno abecedně):
Dr. Jean-Luc Adam -  University of Rennes, Francie
Prof. Stephen Elliot - University of Cambridge, Velká Británie
Prof. Himanshu Jain - Lehigh University, Bethlehem, PA, Spojené státy americké
Dr. Pavel Krečmer - CEITEC, Vysoké učení technické v Brně
Prof. Josef Krýsa  - Vysoká škola-chemicko technologická v Praze


7. 6. 2017 - CEMNAT pořádal seminář na téma „Exploring glass surface with high-resolution XPS: Applications and Limitations“. Přednášející prof. Andriy Kovalskiy, Department of Physics and Astronomy, Austin Peay State University, Clarksville, TN, USA.


30. 5. 2017 - Za úspěšné vyřešení projektu  „Technologie pro výrobu pokročilých nanostrukturních SiO2 vláken” (TA04011557, poskytovatel Technologická agentura České republiky) byl oceněn cenou “Nejlepší spolupráce roku 2017“ řešitelský tým projektu CEMNAT (pod vedením Dr. Jan Macáka) a společnosti Pardam s.r.o. Více informací zde:
https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/986-vyhlaseni-vysledku-nejlepsi-spoluprace-roku-2017.html
http://zpravodaj.upce.cz/veda/2017/nejlepsi-spoluprace-roku-2017/


13. 4. 2017 - CEMNAT se učastnil nanotechnologického workshopu NANODEN Pardubice.  Jeho cílem bylo seznámit širokou odbornou veřejnost s různými nanotechnologiemi a jejich využitím pro každodenní aplikace.
Informace a mediální záznamy k této akci zde:

http://zpravodaj.upce.cz/veda/2017/nanoden-v-pardubicich/
https://www.novinky.cz/veda-skoly/435067-odbornici-na-nanotechnologii-nadchli.html
https://www.youtube.com/watch?v=_uV6gHGt4Ec&feature=youtu.be
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionechpraha/217411000140412-udalosti-v-regionech/obsah/537025-cesko-je-nano
https://www.facebook.com/events/1237940599575030/1248933485142408


21. 3. 2017 - CEMNAT pořádal seminář na téma „Photoinduced phenomena in  pure Chalcogenide and Ag/Chalcogenide Heterostructure“ Přednášející Dr. Pritam Khan, PhD, JSPS Postdoctoral Fellow, Department of Physics, Kyushu University, Japonsko.

false

Únor 2017 – CEMNAT se stává členem klastru NANOPROGRES, který sdružuje více než 40 různých českých společností aktivních ve vývoji, výrobě a různých aplikacích nanomateriálů. Otevírají se tak možnosti vzájemné aktivní spolupráce na různých výzvách, které jsou důležité pro strategický rozvoj těchto společností.  Více na http://nanoprogres.cz/cs/

false
Rozšířit fotografii: 
false
true

Rok 2016

31. 12. 2016 - CEMNAT úspěšně dokončil aplikačně orientovaný projekt ve spolupráci se společností PARDAM s.r.o.  (poskytovatel Technologická agentura České republiky, program ALFA, č.TA04011557). Cílem projektu bylo vyvinout technologii pro průmyslovou výrobu vláken SiO2.
Informace a mediální záznamy zde:

http://zpravodaj.upce.cz/veda/2017/doktor-macak-novy-patent/

https://tacr.cz/dokums_raw/Tiskove_zpravy/170419_Ve%CC%8Cdci%20z%20Pardubicka%20pracuji%CC%81%20na%20materia%CC%81lu%20budoucnosti.pdf

https://www.novinky.cz/veda-skoly/435458-pardubicti-vedci-pracuji-na-materialubudoucnosti.html


10. 11. 2016 - CEMNAT pořádal ALD workshop.  Jeho cílem bylo seznámit širokou odbornou veřejnost s možnostmi unikátní techniky pro depozice atomárních vrstev (ALD). Program ke stažení zde.

false

20. 10. 2016 - CEMNAT pořádal 1. Studentský workshop. Jeho cílem bylo seznámit studenty materiálově zaměřených doktorských programu Univerzity Pardubice s výzkumnými směry a aktivitami CEMNATU a také s instrumentálními možnostmi pro realizaci jejich vlastních prací. Program ke stažení zde.

false

11. 8. 2016 - byl Dr. Jan Macák hostem pořadu Magazín Leonardo Českého rozhlasu. Záznam k poslechu zde (od 13 minuty): http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3684259


16. 5. - 15. 6. 2016 - Prof. Andriy Kovalskiy z Katedry fyziky a astronomie Austin Peay State University, Clarksville, TN, USA hostoval na CEMNATu. Prof. Kovalskiy se orientuje hlavně na: atomovou a elektronovou strukturu neoxidových skel a amorfních tenkých filmů (EXAFS, XANES, XPS, Raman, positronová anihilace); strukturální dynamiku ve sklech, interakci světla a ionizujícího záření s amorfními tuhými látkami; využití studia povrchů pro pevnolátkové neuspořádané systémy; nanostrukturování skel gray-scale foto a elektronovou litografií; amorfní optické IČ materiály pro mikro a nanofotoniku.


Květen 2016 - CEMNAT navštívila v doprovodu vedení Univerzity Pardubice delegace z malajsiské Universiti Sains Malaysia z Penangu (5. 5. 2016) a o den později (6. 6. 2016) také tajwanská delegace z Kao Yuan University z Kaohsiungu.

false

21. 4. 2016 - CEMNAT pořádal seminář o povrchově analytických technikách. Přednášející Dr. Violeta Simič – Miloševič ( firma SPECS, Surface Nano Analysis GmbH, Berlin, Německo), přednáška s  názvem: „Advanced techniques of photon-electron spectroscopy in material science“.

false
Rozšířit fotografii: 
false
true

Rok 2015

Prosinec 2015 - CEMNAT obdržel rozhodnutím MŠMT účelovou podporu výzkumné infrastruktury, která představuje významný zdroj financování VaV činností CEMNATU pro jeho další rozvoj v letech 2016-2019. Více o podpoře zde.


Listopad 2015 - Nové prostory CEMNATu v objektu Univerzity Pardubice na nám. Čs. legií byly předány do užívání. V rámci nastěhování výzkumného týmu proběhla také instalace těchto speciálních zařízení:

Duální skenovací systém s fokusovaným iontovým svazkem (LYRA3 GMH, TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.)
Vakuové depoziční zařízení (MPE 600s, PLASSYS BESTEK SAS)
Termální gravimeter-plynový chromatograf s hmotnostní sondou (TG-GC-MS, Pyris 1TGA-Clarus 680GC-Clarus SQ8T-MS, PERKING ELMER)
UV-VIS-NIR spektrofotometr s integrační koulí (UV3600PLUS + ISR603, SHIMADZU)
Průtočný reaktor X-cube (Microactivity Effi, PID Eng&Tech)
Diferenční skenovací kalorimetr (DSC Q2000, WATERS)
Rukávový box (GP (campus) T2+T2, JACOMEX)
Tryskový laboratorní mlýn (Labomill, PHOOD PHARMA SYSTEM)
Optický setup (2x optical table Integrity 2, NewPort, 2 x modulární vláknový spektrometr AvaSpec3648-USB2, Avantes, 2 ks vláknový světelný zdroj, halogenová lampa, deuteriová lampa, příslušenství)

false

Říjen 2015 - Magazín ECHO vydávaný Technologickým centrem Akademie věd České republiky vydal ve speciální příloze rozhovory s úspěšnými nositeli ERC grantů. Mezi nimi i s Dr. Janem Macákem.
Více zde: http://www.h2020.cz/files/svobodova/Echo-03-04-2015-priloha-web.pdf


Říjen 2015 - CEMNAT dosáhl významného milníku pro svůj rozvoj, když byl zařazen na Cestovní mapu České republiky velkých infrastruktur pro výzkum vývoj a inovace pro léta 2016-2022.
Více zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cestovni-mapa-cr-velkych-infrastruktur-pro-vyzkum
 


Květen 2015 - Dr. Jan Macák, vedoucí výzkumný pracovník CEMNATU, získává prestižní Cenu NEURON pro mladého vědce v oboru chemie.
Více informací zde:
http://www.nfneuron.cz/cs/cena-neuron/cena-neuron-pro-mlade-vedce/laureati-2015/
http://zpravodaj.upce.cz/osobnosti/2015/cena-neuron-macak/

V té souvislosti byl dne 5. 6. 2015 Dr. Jan Macák také hostem pořadu České televize „Hyde Park Civilizace“.
Záznam ke shlédnutí zde:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/215411058080605-hyde-park-special/


1. 3. 2015 - zahájení řešení projektu startovacího projektu Evropské výzkumné rady (ERC) CHROMTISOL Dr. Jana Macáka, který CEMNAT hostí.
Více informací k projektu zde:
http://zpravodaj.upce.cz/veda/2015/macak-projekt/
http://erc.europa.eu/projects-and-results/erc-funded-projects/chromtisol

false
Rozšířit fotografii: 
false
true

Rok 2013

1. 3. 2013 - zahájení rekonstrukce prostor v objektu Univerzity Pardubice na nám. Čs. legií na moderní materiálově-zaměřené výzkumné centrum CEMNAT 

false
Rozšířit fotografii: 
false
true
Rozšířit fotografii: 
false