Akce

16. - 21. 9. 2018 CEMNAT bude společně s Katedrou obecné a anorganické chemie FCHT pořádat v Pardubicích 13. ročník mezinárodní vědecké konference zaměřené na pevnolátkovou chemii:  13th International Conference on Solid State Chemistry 2018.

Více na: http://www.ssc-conference.com/2018/


23.11.2017 - CEMNAT pořádál 2. studentský workshop.  Jeho cílem bylo seznámit studenty materiálově zaměřených doktorských programů Univerzity Pardubice s nově instalovanými  instrumentálními technikami  pro realizaci jejich vlastních prací.

false
foto
foto
foto
Název souboruVelikost
PDF icon Program workshopu24.91 KB
false

Říjen 2017 - CEMNAT byl v rámci komplexního mezinárodního hodnocení vyhodnocen jako excelentní infrastruktura, poskytující vynikající zázemí pro různé uživatelské skupiny v otevřeném režimu (OPEN-ACCESS). Toto nejvyšší možné hodnocení umožní CEMNATu v následujících letech další rozvoj ve všech svých klíčových vědeckých směrech, zejména s ohledem na mezisektorovou spolupráci s průmyslem. Hodnocení bylo provedeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro všechny výzkumné infrastruktury na Cestovní mapě velkých infrastruktur pro roky 2016-2022.


20. 9. 2017 - Slečna Ng Siow Woon (na CEMNATu hostující doktorandka z Universiti Sains Malaysia) získala cenu za nejlepší studentskou přednášku na konferenci  2017 E-MRS Fall Meeting and Exhibit ve Varšavě, Polsko.


18. 9. 2017 - Na tříměsíční hostování v rámci programu Erasmus přichází na CEMNAT  Ing. Martin Motola, doktorand z Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovensko. Bude se podílet na přípravě vrstev TiO2 nanotrubic a jejich využití pro solární články.


Červen 2017 - CEMNAT vytvořil pro své hodnocení mezinárodní vědeckou komisi (tzv. International Advisory Board) složenou z předních odborníků ve výzkumných směrem realizovaných na CEMNATu:

Členové (seřazeno abecedně):
Dr. Jean-Luc Adam -  University of Rennes, Francie
Prof. Stephen Elliot - University of Cambridge, Velká Británie
Prof. Himanshu Jain - Lehigh University, Bethlehem, PA, Spojené státy americké
Dr. Pavel Krečmer - CEITEC, Vysoké učení technické v Brně
Prof. Josef Krýsa  - Vysoká škola-chemicko technologická v Praze


7. 6. 2017 - CEMNAT pořádal seminář na téma „Exploring glass surface with high-resolution XPS: Applications and Limitations“. Přednášející prof. Andriy Kovalskiy, Department of Physics and Astronomy, Austin Peay State University, Clarksville, TN, USA.


30. 5. 2017 - Za úspěšné vyřešení projektu  „Technologie pro výrobu pokročilých nanostrukturních SiO2 vláken” (TA04011557, poskytovatel Technologická agentura České republiky) byl oceněn cenou “Nejlepší spolupráce roku 2017“ řešitelský tým projektu CEMNAT (pod vedením Dr. Jan Macáka) a společnosti Pardam s.r.o. Více informací zde:
https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/986-vyhlaseni-vysledku-nejlepsi-spoluprace-roku-2017.html
http://zpravodaj.upce.cz/veda/2017/nejlepsi-spoluprace-roku-2017/


13. 4. 2017 - CEMNAT se učastnil nanotechnologického workshopu NANODEN Pardubice.  Jeho cílem bylo seznámit širokou odbornou veřejnost s různými nanotechnologiemi a jejich využitím pro každodenní aplikace.
Informace a mediální záznamy k této akci zde:

http://zpravodaj.upce.cz/veda/2017/nanoden-v-pardubicich/
https://www.novinky.cz/veda-skoly/435067-odbornici-na-nanotechnologii-nadchli.html
https://www.youtube.com/watch?v=_uV6gHGt4Ec&feature=youtu.be
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionechpraha/217411000140412-udalosti-v-regionech/obsah/537025-cesko-je-nano
https://www.facebook.com/events/1237940599575030/1248933485142408


21. 3. 2017 - CEMNAT pořádal seminář na téma „Photoinduced phenomena in  pure Chalcogenide and Ag/Chalcogenide Heterostructure“ Přednášející Dr. Pritam Khan, PhD, JSPS Postdoctoral Fellow, Department of Physics, Kyushu University, Japonsko.

false
foto
foto

Únor 2017 – CEMNAT se stává členem klastru NANOPROGRES, který sdružuje více než 40 různých českých společností aktivních ve vývoji, výrobě a různých aplikacích nanomateriálů. Otevírají se tak možnosti vzájemné aktivní spolupráce na různých výzvách, které jsou důležité pro strategický rozvoj těchto společností.  Více na http://nanoprogres.cz/cs/


31. 12. 2016 - CEMNAT úspěšně dokončil aplikačně orientovaný projekt ve spolupráci se společností PARDAM s.r.o.  (poskytovatel Technologická agentura České republiky, program ALFA, č.TA04011557). Cílem projektu bylo vyvinout technologii pro průmyslovou výrobu vláken SiO2.
Informace a mediální záznamy zde:

http://zpravodaj.upce.cz/veda/2017/doktor-macak-novy-patent/

https://tacr.cz/dokums_raw/Tiskove_zpravy/170419_Ve%CC%8Cdci%20z%20Pardubicka%20pracuji%CC%81%20na%20materia%CC%81lu%20budoucnosti.pdf

https://www.novinky.cz/veda-skoly/435458-pardubicti-vedci-pracuji-na-materialubudoucnosti.html


10. 11. 2016 - CEMNAT pořádal ALD workshop.  Jeho cílem bylo seznámit širokou odbornou veřejnost s možnostmi unikátní techniky pro depozice atomárních vrstev (ALD). Program ke stažení zde.

false

20. 10. 2016 - CEMNAT pořádal 1. Studentský workshop. Jeho cílem bylo seznámit studenty materiálově zaměřených doktorských programu Univerzity Pardubice s výzkumnými směry a aktivitami CEMNATU a také s instrumentálními možnostmi pro realizaci jejich vlastních prací. Program ke stažení zde.

false

15. 9. 2016 - V rámci memoranda o spolupráci s malajsijskou univerzitou Universiti Sains Malaysia nastoupí na CEMNAT na 6 měsíční stáž slečna Ng Siow Woon. Bude se podílet na aktivitách v oblasti výzkumu uplatnění TiO2 nanotrubic.


11. 8. 2016 - byl Dr. Jan Macák hostem pořadu Magazín Leonardo Českého rozhlasu. Záznam k poslechu zde (od 13 minuty): http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3684259


16. 5. - 15. 6. 2016 - Prof. Andriy Kovalskiy z Katedry fyziky a astronomie Austin Peay State University, Clarksville, TN, USA hostoval na CEMNATu. Prof. Kovalskiy se orientuje hlavně na: atomovou a elektronovou strukturu neoxidových skel a amorfních tenkých filmů (EXAFS, XANES, XPS, Raman, positronová anihilace); strukturální dynamiku ve sklech, interakci světla a ionizujícího záření s amorfními tuhými látkami; využití studia povrchů pro pevnolátkové neuspořádané systémy; nanostrukturování skel gray-scale foto a elektronovou litografií; amorfní optické IČ materiály pro mikro a nanofotoniku.


Květen 2016 - CEMNAT navštívila v doprovodu vedení Univerzity Pardubice delegace z malajsiské Universiti Sains Malaysia z Penangu (5. 5. 2016) a o den později (6. 6. 2016) také tajwanská delegace z Kao Yuan University z Kaohsiungu.

false

21. 4. 2016 - CEMNAT pořádal seminář o povrchově analytických technikách. Přednášející Dr. Violeta Simič – Miloševič ( firma SPECS, Surface Nano Analysis GmbH, Berlin, Německo), přednáška s  názvem: „Advanced techniques of photon-electron spectroscopy in material science“.


Prosinec 2015 - CEMNAT obdržel rozhodnutím MŠMT účelovou podporu výzkumné infrastruktury, která představuje významný zdroj financování VaV činností CEMNATU pro jeho další rozvoj v letech 2016-2019. Více o podpoře zde.


Listopad 2015 - Nové prostory CEMNATu v objektu Univerzity Pardubice na nám. Čs. legií byly předány do užívání. V rámci nastěhování výzkumného týmu proběhla také instalace těchto speciálních zařízení:

Duální skenovací systém s fokusovaným iontovým svazkem (LYRA3 GMH, TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.)
Vakuové depoziční zařízení (MPE 600s, PLASSYS BESTEK SAS)
Termální gravimeter-plynový chromatograf s hmotnostní sondou (TG-GC-MS, Pyris 1TGA-Clarus 680GC-Clarus SQ8T-MS, PERKING ELMER)
UV-VIS-NIR spektrofotometr s integrační koulí (UV3600PLUS + ISR603, SHIMADZU)
Průtočný reaktor X-cube (Microactivity Effi, PID Eng&Tech)
Diferenční skenovací kalorimetr (DSC Q2000, WATERS)
Rukávový box (GP (campus) T2+T2, JACOMEX)
Tryskový laboratorní mlýn (Labomill, PHOOD PHARMA SYSTEM)
Optický setup (2x optical table Integrity 2, NewPort, 2 x modulární vláknový spektrometr AvaSpec3648-USB2, Avantes, 2 ks vláknový světelný zdroj, halogenová lampa, deuteriová lampa, příslušenství)

false

Říjen 2015 - Magazín ECHO vydávaný Technologickým centrem Akademie věd České republiky vydal ve speciální příloze rozhovory s úspěšnými nositeli ERC grantů. Mezi nimi i s Dr. Janem Macákem.
Více zde: http://www.h2020.cz/files/svobodova/Echo-03-04-2015-priloha-web.pdf


Říjen 2015 - CEMNAT dosáhl významného milníku pro svůj rozvoj, když byl zařazen na Cestovní mapu České republiky velkých infrastruktur pro výzkum vývoj a inovace pro léta 2016-2022.
Více zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cestovni-mapa-cr-velkych-infrastruktur-pro-vyzkum
 


Květen 2015 - Dr. Jan Macák, vedoucí výzkumný pracovník CEMNATU, získává prestižní Cenu NEURON pro mladého vědce v oboru chemie.
Více informací zde:
http://www.nfneuron.cz/cs/cena-neuron/cena-neuron-pro-mlade-vedce/laureati-2015/
http://zpravodaj.upce.cz/osobnosti/2015/cena-neuron-macak/

V té souvislosti byl dne 5. 6. 2015 Dr. Jan Macák také hostem pořadu České televize „Hyde Park Civilizace“.
Záznam ke shlédnutí zde:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/215411058080605-hyde-park-special/


1. 3. 2015 - zahájení řešení projektu startovacího projektu Evropské výzkumné rady (ERC) CHROMTISOL Dr. Jana Macáka, který CEMNAT hostí.
Více informací k projektu zde:
http://zpravodaj.upce.cz/veda/2015/macak-projekt/
http://erc.europa.eu/projects-and-results/erc-funded-projects/chromtisol


1. 3. 2013 - zahájení rekonstrukce prostor v objektu Univerzity Pardubice na nám. Čs. legií na moderní materiálově-zaměřené výzkumné centrum CEMNAT 

false