Hlavním cílem Centra materiálů a nanotechnologií (CEMNATu) je realizovat vědeckou, výzkumnou, vývojovou a vzdělávací činnost v materiálových vědách, zejména v oblastech fotoniky, elektroniky, fotovoltaiky a katalýzy. CEMNAT je zařazen na Cestovní mapu velkých infrastruktur pro roky 2016-2022 (vice informaci zde) a jeho aktivity jsou realizovány v otevřeném režimu (tzv. OPEN-ACCESS). Centrum bylo založeno v roce 2013 a na základě know-how jeho pracovníků a vlastního moderního vybavení nabízí synergické příležitosti pro externí uživatele z řad výzkumných organizací a průmyslových sfér a v neposlední řadě pro početnou skupinu výzkumných pracovníků a studentů FCHT a dalších materiálově orientovaných fakult.

 

Portfolio znalostí pracovníků centra zahrnuje expertýzu v syntéze, charakterizaci a využití anorganických a organických materiálů využitelných v následujících odvětvích:

  1. fotonika (metamateriály, 3D fotonické krystaly, opály)
  2. elektronika a elektrický inženýring (paměti, tenké vodivé vrstvy, RFID antény)
  3. obnovitelné zdroje energie (1D nanotrubice a nanočástice pro solární články a baterie)
  4. chemicky aktivní povrchy (zeolity, silika, alumina ve formě membrán nebo nanovláken)

 

Všechny odvětví jsou v CEMNATu zastoupeny kompetentními a zkušenými odborníky a jejich pracovními skupinami, které mají za sebou řadu mezinárodních spoluprací, projektů, publikačních a patentových výstupů. Nástup nových vědeckých pracovníků z různých oborů zajistí další dlouhodobý růst CEMNATu.

 

Mezi nabízené služby pro externí uživatele patří příprava a charakterizace různých materiálů a s tím související konzultace. Zde je přehled přístrojového vybavení a ceník.

Rozšířit fotografii: 
false