CEMNAT razí politiku otevřeného přístupu pro výzkumné organizace a podniky z ČR a ze zahraničí. Nabízíme různé služby pro uspokojení potřeb těchto externích uživatelů centra – např. poradenství, specifické depozice materiálů a jejich analýzy s využitím instrumentálních technik a odborné posouzení výsledků.

 

K dispozici je know-how pracovníků ve všech 4 výzkumných oblastech CEMNATU:

1) fotonice (metamateriály, 3D fotonické krystaly, opály),

2) elektronice a elektrotechnice (paměti, vodivé vrstvy, RFID antény),

3) obnovitelných zdrojích energie (1D nanotrubky a nanočástice pro solární články a baterie) a 

4) chemicky aktivních površích (zeolity, silika, alumina ve formě membrán a nanovláken).

 

K dispozici jsou tyto instrumentální techniky.

 

Kontaktujte nás na tomto e-mailu:
services.cemnat@upce.cz