Děkanát

Děkanát je pracoviště zajišťující administrativní, správní, hospodářskou a kontrolní činnost fakulty. 

Děkanát zabezpečuje zejména studijní a vědecko-výzkumnou agendu, rozvoj fakulty, správu projektů či propagaci fakulty. Dále také agendu organizace akademických a slavnostních obřadů, organizaci výběrových řízení a další.

 


Sekretariát děkana


Zástěrová Klára

asistentka děkana
telefon 466 037 294
e-mail klara.zasterova@upce.cz
 


Referát pro vědecko-výzkumnou činnost


Ing. Nováková Božena, Ph.D.

telefon 466 037 530
e-mail bozena.novakova@upce.cz

Ing. Straková Iva

telefon 466 037 528
email iva.strakova@upce.cz

Ing. Kalenda Petr, Ph.D.

telefon 466 037 365, 466 037 168
email petr.kalenda2@upce.cz
 


Studijní oddělení


Ing. Jana Marková

vedoucí
telefon 466 037 072
e-mail jana.markova@upce.cz

Ing. Ulbrichová Iva, CSc.

asistentka proděkana pro pedagogiku
telefon 466 037 514
e-mail iva.ulbrichova@upce.cz

Dana Petráňová

telefon 466 037 302
e-mail dana.petranova@upce.cz

Michaela Držková, DiS.

telefon 466 037 304
e-mail michaela.drzkova@upce.cz

Hana Hrašová

telefon 466 037 305
e-mail hana.hrasova@upce.cz

Eva Karamazovová

telefon 466 037 074
e-mail eva.karamazovova@upce.cz

 


Referát pro vnitřní záležitosti


Bc. Čapková Jiřina

propagační referent
telefon 466 037 033
e-mail jirina.capkova@upce.cz

Rafael Svatopluk

servisní technik
telefon 466 037 102
e-mail svatopluk.rafael@upce.cz
 


Referát propagace


Ing. Doušová Hana, Ph.D.

telefon 466 037 018
e-mail hana.dousova@upce.cz

Reinberk Milan, DiS.

telefon 466 037 324
e-mail milan.reinberk2@upce.cz
 


Ekonomické a provozní oddělení


Juklová Monika

správce rozpočtu
telefon 466 037 516
e-mail monika.juklova@upce.cz 

Svobodová Dagmar

telefon 466 037 067
e-mail dagmar.svobodova@upce.cz

Ing. Hermanová Jana

telefon 466 037 525
e-mail jana.hermanova@upce.cz

Ing. Sixlová Marie

telefon 466 037 135
e-mail marie.sixlova@upce.cz

Bc. Petr Mošner

telefon 466 037 041
e-mail petr.mosner2@upce.cz

 


Ústřední sklad


Špulák Rostislav

vedoucí
telefon 466 037 262,  466 037 263
e-mail rostislav.spulak@upce.cz

Blažková Zdena

telefon 466 037 262
telefon 466 037 264 (sklad)

 


Univerzitní ekologické centrum


prof. Ing. Mikulášek Petr, CSc.

vedoucí
telefon 466 037 503
telefon 466 037 140

Ing. Baťa Robert, Ph.D.

telefon 466 036 305

prof. Ing. Chýlková Jaromíra, CSc.

telefon 466 038 050
telefon 466 038 078

RNDr. Královec Karel, Ph.D.

telefon 466 037 755

Ing. Palarčík Jiří, Ph.D.

telefon 466 038 000

doc. Ing. Pejchalová Marcela, Ph.D.

telefon 466 037 798

Ing. Slezák Miloslav, CSc.

telefon 466 038 048

Ing. Sejkorová Marie

telefon 466 038 998 

 


Autorizovaná osoba pro nakládání s nebezpečnými látkami a připravky


Ing. Bajer Tomáš, Ph.D.

telefon 466 037 079

Rozšířit fotografii: 
false