Vedení fakulty

 


Děkan:


 

prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.

 

telefon 466 037 518
e-mail dekan.fcht@upce.cz
e-mail petr.nemec@upce.cz


Proděkani:


 

false

prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

proděkan pro pedagogiku
statutární zástupce děkana

telefon 466 037 277
e-mail dekanat.fcht@upce.cz
e-mail petr.kalenda@upce.cz

prof. Ing. Petr Mošner, Dr.

proděkan pro vědu a tvůrčí cinnost

telefon 466 037 159
e-mail dekanat.fcht@upce.cz
e-mail petr.mosner@upce.cz
 

doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.

proděkanka pro vnitřní záležitosti

telefon 466 036 661
e-mail dekanat.fcht@upce.cz
e-mail libena.tetrevova@upce.cz

doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D.

proděkanka pro vnější vztahy

telefon 466 037 046
e-mail dekanat.fcht@upce.cz
e-mail alena.komersova@upce.cz


Tajemník:


 

false

Ing. Martin Šprync 

telefon 466 037 293
e-mail tajemnik.fcht@upce.cz
e-mail martin.sprync@upce.cz

Rozšířit fotografii: 
false