Vědecká rada


Interní členové


 

 • prof. Ing. Petr Němec, Ph.D., děkan, KPF – předseda VR FChT
 • prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., proděkan, ÚChTML – místopředseda VR FChT
 • prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., rektor, KFCh
 • prof. Ing. Čestmír Drašar, Dr., vedoucí ÚAFM
 • prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., KAlCh
 • prof. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D., ÚOChT
 • prof. Ing. Roman Jambor, Ph.D., KOAnCh
 • doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D., proděkanka, KFCh
 • prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., ÚOChT
 • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., KFCh
 • prof. Ing. Petr Mošner, Dr., proděkan, KOAnCh
 • doc. Ing. Jiří Pachman, Ph.D., ÚEnM
 • doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D., KBBV
 • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D., KOAnCh
 • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., vedoucí ÚOChT
 • prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., vedoucí KAnT
 • doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D., proděkanka, KEMCh
 • prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc., KOAnCh
 • prof. Ing. Karel Ventura, CSc., vedoucí KAlCh
 • prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr., KOAnCh
 • doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., ÚEnviChI

 


Externí členové


 • prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., Přírodovědecká fakulta, UK Praha
 • prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D., děkan Fakulty technologické, UTB ve Zlíně
 • Mgr. Karolína Gondková, ředitelka odboru vysokých škol, MŠMT Praha
 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., Dr.h.c., Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
 • prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., Dr.h.c., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha
 • prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D., Institut environmentálních technologií, VŠB-TUO Ostrava
 • prof. Ing.  Zdeňka Kolská, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, UJEP Ústí nad Labem
 • Ing. Josef Liška, generální ředitel Synthesia, a.s. Pardubice
 • Ing. David Pohl, Ph.D., předseda představenstva Synthos a.s. Kralupy nad Vltavou
 • prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha
 • Ing. Daniel Tamchyna, MBA, generální ředitel Spolchemie, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad Labem
 • prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D., prorektor, VUT Brno
Rozšířit fotografii: 
false