Disciplinární komise


Předseda:


  • prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., proděkan

 


Členové:


  • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., vedoucí ÚOChT
  • doc. Ing. David Veselý, Ph.D., vedoucí ÚChTML
  • Ing. Michal Kašpar, student doktorského studijního programu
  • Ing. Petr Resl, student doktorského studijního programu
  • Anna Gondková, studentka bakalářského studijního programu    

     

Rozšířit fotografii: 
false