Univerzita Pardubice je jedinou vysokou školou v ČR, kde je možné studovat odvětvovou ekonomiku a management daného zaměření v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni vysokoškolského studia na fakultě s dlouholetou tradicí a vysokým kreditem v ČR i v zahraničí. Výuku oboru zajišťuje „Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu“ formou prezenčního studia.

Kvalitním zázemím pedagogické práce na katedře je její vědecko-výzkumná činnost se zaměřením na zvyšování výkonnosti podniků rozvojem hodnotového managementu, marketingu a logistiky s využitím pokrokových přístupů a metod v uvedených oblastech. Katedra rozvíjí spolupráci s řadou vysokých škol v ČR i v zahraničí a umožňuje také studium v zahraničí.

Rozšířit fotografii: 
false