Servisní a poradenská činnost

Servisní a poradenská činnost
Katedry ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu

·        Strategický management průmyslových podniků

 •  definice vize podniku
 •  strategická analýza podniku
 •  analýza výkonnosti podniku
 •  tvorba základních strategií podniku

·         Marketingový management

 • metodika marketingového výzkum
 • zpracování strategické marketingové analýzy, SWOT analýzy
 • formulace marketingové strategie a taktiky

·        Logistický management

 • analýza logistického systému podniku
 • Supply Chain Management
 • uplatnění moderních metod řízení toků v podniku

·        Finance a účetnictví

 • úvěrový management a krátkodobé financování
 • vztahy s bankami a finanční plánování
 • manažerské účetnictví

·        Právní problematika

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo

·        Management kvality

 • tvorba systémů řízení kvality
 • operativní management kvality

·        Management inovací a projektového řízení

 • Strategický management inovací
 • Řízení inovačních projektů
 • Nástroje projektového managementu

·       Řízení chemických výrob

·       Personální management

 • získávání, výběr pracovníků
 • hodnocení pracovníků
 • nové trendy v personálním managementu
 • manažerské dovednosti

·        Manažerské rozhodování

 • vícekriteriální rozhodování
 • rozhodování v nejistotě a s rizikem
 • rozhodování v konfliktních situacích
 • optimalizační a simulační modely

·        Společenská odpovědnost podniků

 • vymezení aktivit CSR
 • identifikace stakeholderů
 • hodnocení ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů
 • CSR komunikování a reporting

·        Environmentální management

 • Environmentální účetnictví
 • Analýza životního cyklu produktu
 • Systémy environmentálního managementu
 • Environmentální aspekty a dopady chemických výrob
 • Environmentální reporting
Rozšířit fotografii: 
false