Ing. Jan Vávra, Ph.D.
pověřený vedoucí katedry

Umístění: Pardubice, Stavařov 97, budova KG, 3. np, místnost č. 03018
tel.: +420 46 603 6516, +420 46 603 6299 e-mail: jan.vavra@upce.cz

doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry

Umístění: Pardubice, Stavařov 97, budova KG, 4. np, místnost č. 04018
tel.: +420 46 603 6661, e-mail: libena.tetrevova@upce.cz

prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.

Umístění: Pardubice, Stavařov 97, budova KG, 2. np, místnost č. 02023
tel.: +420 46 603 6295, e-mail: hana.lostakova@upce.cz

doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D.

Umístění: Pardubice, Stavařov 97, budova KG, 3. np, místnost č. 03023
tel.: +420 46 603 6178, e-mail: lenka.branska@upce.cz

Ing. Marie Bednaříková, CSc.

Umístění: Pardubice, Stavařov 97, budova KG, 2. np, místnost č. 02007
tel.: +420 46 603 6297, e-mail: marie.bednarikova@upce.cz

JUDr. Ing. Jiří Klavík

Umístění: Pardubice, Stavařov 97, budova KG, 4. np, místnost č. 04013
tel.: +420 46 603 6294, e-mail: jiri.klavik@upce.cz

Ing. Martina Jelínková, Ph.D.

Umístění: Pardubice, Stavařov 97, budova KG, 4. np, místnost č. 04023
tel.: +420 46 603 6296, e-mail: martina.kohoutova@upce.cz,martina.jelinkova@upce.cz

Ing. Jana Košťálová, Ph.D.

Umístění: Pardubice, Stavařov 97, budova KG, 4. np, místnost č. 04007
tel.: +420 46 603 7789, e-mail: jana.kostalova@upce.cz

Ing. Simona Munzarová, Ph.D.

Umístění: Pardubice, Stavařov 97, budova KG, 4. np, místnost č. 04023
tel.: +420 46 603 6300, e-mail: simona.munzarova@upce.cz

Ing. Michal Paták, Ph.D.

Umístění: Pardubice, Stavařov 97, budova KG, 2. np, místnost č. 02013
tel.: +420 46 603 6299, e-mail: michal.patak@upce.cz

Ing. Zuzana Pecinová, Ph.D.
tajemnice katedry

Umístění: Pardubice, Stavařov 97, budova KG, 2. np, místnost č. 02018
tel.: +420 46 603 6298, e-mail: zuzana.pecinova@upce.cz

Ing. David Vlček

Umístění: Pardubice, Stavařov 97, budova KG, 4. np, místnost č. 04013
tel.: +420 46 603 6294, e-mail: david.vlcek@upce.cz

Ing. Vladimíra Vlčková, Ph.D.

Umístění: Pardubice, Stavařov 97, budova KG, 2. np, místnost č. 02023
tel.: +420 46 603 6295, e-mail: vladimira.vlckova@upce.cz

 

Administrativní a techničtí pracovníci

Zdeňka Janouchová

Umístění: Pardubice, Stavařov 97, budova KG, 3. np, místnost č. 03013
tel.: +420 46 603 6177, e-mail: kemch.fcht@upce.cz; zdenka.janouchova@upce.cz

 

    

Rozšířit fotografii: 
false