Skupina heterogenní katalýzy

Zaměření skupiny

  • analýza aktivních center pevných katalyzátorů pro oxidativní dehydrogenaci etanu
  • analýza vztahu mezi strukturou / bazicitou pevných katalyzátorů na bázi směsných oxidů a jejich aktivitou v aldol kondenzaci a transesterifikaci
  • analýza struktury aktivních částic v katalyzátorech na bázi niklu a jejich uplatnění v heterogenních katalytických reakcích (ODH lehkých uhlovodíků, suché reformování metanu, deoxygenace rostlinného oleje)
  • využití difuzně reflektanční spektroskopie k analýze aktivních částic v pevných katalyzátorech a fotokatalyzátorech
  • „in-situ“ UV-vis a IR charakterizace pevných katalyzátorů
false

Interní členové

prof. Ing.
Libor
Čapek
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

libor.capek@upce.cz
466 037 053

Ing.
Lucie
Smoláková
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

lucie.smolakova@upce.cz

Externí členové

Ing.
Helena
Drobná
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

helena.drobna@upce.cz
466 037 094
Ing. Karel Frolich, Ph.D.

Ing.
Karel
Frolich
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

karel.frolich@upce.cz
466 037 261, 466 037 343
doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.

doc. Ing.
Martin
Hájek
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

martin.hajek@upce.cz
466 037 042, 466 037 055

Spolupráce

doc. Ing.
Miloslav
Pouzar
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

miloslav.pouzar@upce.cz
466 037 196, 466 037 443
Rozšířit fotografii: 
false