Povrchová chemie a katalýza

Skupina je rozdělena do dvou týmů, z nichž ona jsou součástí excelentních týmů na Fakultě chemicko-technologické za rok 2020, více informací zde: 

https://www.upce.cz/en/prof-ing-roman-bulanek-phd

https://www.upce.cz/en/prof-ing-libor-capek-phd

Zaměření skupiny:

  • studium  textury porézních (především mikro- a mesoporézních) materiálů s řízenou, příp. hierarchickou porozitou
  • studium  struktury a lokalizace povrchově aktivních míst pomocí adsorpce malých testovacích molekul, mikrokalorimetrického stanovení adsorpčních tepel a infračervené spektroskopie
  • studium adsorpce a separace průmyslově významných látek a jejich směsí a adsorptivního  odstraňování významných polutantů
  • fundamentální studie a teoretické modelování adsorpčních rovnováh a transportu hmoty porézními materiály
  • studium struktury cíleně připravených oxo-komplexů přechodných kovů ukotvených na površích anorganických nosičů pomocí multi-spektoskopických a teplotně programovaných metod
  • studium katalytických aktivit a selektivit pevných heterogenních katalyzátorů v parciálních oxidacích organických látek
  • studium kyselosti pevných materiálů
false

Studenti DSP

MSc.
Mehran
Sajad
,
M.Sc.


Fakulta chemicko-technologická

mehran.sajad@upce.cz
466 037 044

Ing.
Jiří
Kotera


Fakulta chemicko-technologická

jiri.kotera@student.upce.cz

Ing.
Jakub
Halamek


Fakulta chemicko-technologická

jakub.halamek@student.upce.cz
Rozšířit fotografii: 
true