Skupina adsorpce a katalýzy

Zaměření skupiny:

  • studium  textury porézních (především mikro- a mesoporézních) materiálů s řízenou, příp. hierarchickou porozitou
  • studium  struktury a lokalizace povrchově aktivních míst pomocí adsorpce malých testovacích molekul, mikrokalorimetrického stanovení adsorpčních tepel a infračervené spektroskopie
  • studium adsorpce a separace průmyslově významných látek a jejich směsí a adsorptivního  odstraňování významných polutantů
  • fundamentální studie a teoretické modelování adsorpčních rovnováh a transportu hmoty porézními materiály
  • studium struktury cíleně připravených oxo-komplexů přechodných kovů ukotvených na površích anorganických nosičů pomocí multi-spektoskopických a teplotně programovaných metod
  • studium katalytických aktivit a selektivit pevných heterogenních katalyzátorů v parciálních oxidacích organických látek
  • studium kyselosti pevných materiálů
false

Interní členové

prof. Ing.
Roman
Bulánek
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

roman.bulanek@upce.cz
466 037 511, 466 037 422

doc. Ing.
Pavel
Čičmanec
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

pavel.cicmanec@upce.cz
466 037 048, 466 037 062, 466 037 400

Ing.
Helena
Drobná
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

helena.drobna@upce.cz
466 037 094
Ing. Karel Frolich, Ph.D.

Ing.
Karel
Frolich
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

karel.frolich@upce.cz
466 037 261, 466 037 343
Ing. Eva Koudelková, Ph.D.

Ing.
Eva
Koudelková
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

eva.koudelkova@upce.cz
466 037 342, 466 037 044

 

false

Spolupráce

Dr.-Ing.
Jan
Macák


Fakulta chemicko-technologická

jan.macak@upce.cz
466 037 401, 466 037 418, 466 037 050
Rozšířit fotografii: 
false