Vedení katedry obecné a anorganické chemie
 

Vedoucí katedry: prof. Ing. Roman Jambor, Ph.D..
Zástupce vedoucího: doc. RNDr. Jana Holubová, Ph.D.
Tajemnice: Ing. Pavlína Ruleová
Sekretářka: paní Jaroslava Siantová

Rozšířit fotografii: 
false