Servisní a poradenská činnost

 

1. Příprava a identifikace organických a organometalických sloučenin
- vlastnosti a struktura těchto látek
- použití těchto sloučenin v biologických a technologických aplikacích

2. Materiály
- metodika syntézy běžných i speciálních anorganických materiálů
- metodika přípravy monokrystalů a amorfních materiálů
- problematika vyšetřování struktury (interpretace výsledků strukturální analýzy, reálná struktura tuhých látek, nestechiometrie)
- charakterizace polykrystalických preparátů (měření velikosti částic a distribuce velikosti částic)
- vztahy mezi technologií přípravy, strukturou a vlastnostmi materiálů

3. Jevy
- optické a elektrické vlastnosti krystalických a amorfních polovodičů
- interpretace výsledků a měření OTA, EPR, IR, NMR, UV-Vis a Ramanovy spektroskopie
- otázky související se vztahem mezi chemickým složením (čistotou), strukturou a vlastnostmi polovodivých krystalů a skel
- souvislosti mezi strukturou a katalytickou, resp. biologickou aktivitou organokovových a koordinačních sloučenin

Rozšířit fotografii: 
false