Společná laboratoř chemie pevných látek

Společná laboratoř chemie pevných látek (SLChPL) byla jako jedna z kateder FChT vytvořena v roce 2018, po zrušení SLChPL jako jednoho z oddělení Ústavu Makromolekulární chemie AV ČR v.v.i., (ÚMCh) Již od roku 2016 ÚMCh postupně redukoval počet zaměstnanců tak, jak končily probíhající projekty. Tím se postupně měnilo i zaměření pracoviště, respektive personální a výzkumné zastoupení jednotlivých skupin. Vědecko-výzkumná činnost SLChPL však zůstává i nadále rozdělena do tří oblastí – nekrystalické materiály, krystalické materiály-termoelektrika a interkaláty.

 

Věda a výzkum


Výzkumné zaměření

Vědecko-výzkumná činnost SLChPL je zaměřena do tří výzkumných oblastí – nekrystalické materiály, krystalické materiály-termoelektrika a negrafitové interkaláty.

Výzkumné zaměření

Přístrojové vybavení

 Společná laboratoř disponuje širokou škálou přístrojového vybavení v oblasti studia pevné fáze, které využívá pro vědeckou, servisní i pedagogickou činnost.

 

 

 

Přístrojové vybavení

Spolupráce

Společná laboratoř za léta svého působení v oblasti studia chemie pevné fáze navázala spolupráci s řadou vědeckých pracovišť na národní i mezinárodní scéně.

Národní a mezinárodní spolupráce

Publikační a vědecká činnost

Společná laboratoř každý rok publikuje v impaktovaných a recenzovaných časopisech několik původních vědeckých prácí a dále se podílí na řešení různých výzkumných projektů.

Publikace

Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář


Tématem semináře je využití kalorimetrických metod a metod termické analýzy v různých oborech, jak z hlediska základního výzkumu, tak z hlediska praxe. Příspěvky jsou kombinací metod termické analýzy a dalších metod použitých pro charakterizaci daného materiálu.

KalSem 2022

Do programu jsou zařazeny i zvané přednášky, jejichž smyslem je přehledně informovat o nadčasových nebo aktuálních tématech bezprostředně či volněji souvisejících s metodami termické analýzy. Akce se také zúčastní zástupci předních světových kalorimetrických firem.

Rozšířit fotografii: 
false