Vědecké publikace pracovníků SLCHPL zaměstnaných v ÚMCH AV ČR lze najít na webu ÚMCh AV ČR, kde je Společná laboratoř uvedena jako oddělení "Hybridních a anorganických materiálů pro konverzi energie".

Vědecké publikace pracovníků SLCHPL zaměstnaných na Univerzitě Pardubice  lze najít zde.