Zaměření Společné laboratoře chemie pevných látek

Laboratoř tvoří tři výzkumné týmy, pracující v následujících oblastech:

" Nekrystalické materiály (chalkogenidy a halogenidy)
" Vrstevnaté polovodiče se strukturou tetradymitu
" Chemie negrafitových interkalátů

Všechny tři oblasti mají společný základ, t.j. problém duální povahy kohezních sil (kovalentní a mezimolekulové interakce) v materiálech které mají strukturní uspořádání v řadě aspektů podobné nadmolekulárním systémům.

Všechny tři výzkumné oblasti jsou také spojeny použitím podobných preparačních technik, podobných diagnostických technik i oblastmi potenciální aplikace. Výzkumný program Laboratoře souvisí a navazuje na vědecký a pedagogický program FCHT. Vazba mezi výzkumem a výukou znamená, že SLCHPL spolupracuje i se studenty FCHT a zařízení SLCHPL je využíváno jak pro pedagogické účely tak i pro výzkumné práce ve spolupráci s relevantními pracovišti FCHT a UPa.