Společná laboratoř chemie pevných látek (SLChPL) byla jako jedna z kateder FChT vytvořena v roce 2018, po zrušení SLChPL jako jednoho z oddělení Ústavu Makromolekulární chemie AV ČR v.v.i., (ÚMCh) Již od roku 2016 ÚMCh postupně redukoval počet zaměstnanců tak, jak končily probíhající projekty. Tím se postupně měnilo i zaměření pracoviště, respektive personální a výzkumné zastoupení jednotlivých skupin. Vědecko-výzkumná činnost SLChPL však zůstává i nadále rozdělena do tří oblastí – nekrystalické materiály, krystalické materiály-termoelektrika a interkaláty.

Z historie laboratoře

Společná laboratoř chemie pevných látek byla založena v roce 1980. V tomto roce začala spolupráce mezi bývalým Fyzikálním ústavem Československé Akademie věd v Praze a Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠChT) v Pardubicích na poli přípravy a charakterizace nekrystalických chalkogenidů. Tato spolupráce vyústila v založení Společné laboratoře pro chemii a technologii čistých látek, první instituce takového druhu v tehdejším Československu. V té době toto společné pracoviště spolupracovalo na mezinárodním programu Interkosmos (projekt: Solidifikace vícesložkových tavenin v podmínkách mikrogravitace).

V roce 1986 se spolu s VŠChT Pardubice stala novým zřizovatelem SLChPL přímo Československá Akademie Věd (ČSAV) a hospodářskou správou SLChPL byl pověřen Ústav Makromolekulární Chemie. SLChPL se stala prototypem společných pracovišť zajišťujících těsnější kontakty mezi vysokými školami a ústavy ČSAV. Vědecké zaměření SLChPL začalo být stále více ovlivňováno výukovým zaměřením VŠChT na poli chemie pevných látek a materiálového inženýrství.

Od roku 1990 začala být SLChPL těsně spjata s katedrou Obecné a anorganické chemie VŠChT Pardubice.

V roce 1991, po vzniku University Pardubice, se SLChPL přestěhovala do nových prostor a její vybavení a výzkumné aktivity se podstatně rozšířily.

V letech 1991-1995 SLChPL procházela hodnoceními mezinárodními komisemi vždy s výsledky "Vynikající celkový dojem".

V letech 1996 - 2 000 byly výsledky hodnocení (při změně stylu hodnocení) A, A, A, A, B.

V roce 2002, v souvislosti s přípravou AV ČR na nové legislativní prostředí, byl status SLChPL na základě smlouvy mezi Univerzitou Pardubice a ÚMCH AV ČR v.v.vi., změněn a SLCHPL se stala jedním z oddělení ÚMCH AV ČR v.v.i.,. Důvodem bylo zjednodušení administrativy.

V roce 2016 ÚMCh AV ČR v.v.i., vypověděl smlouvu a toto své oddělení zrušil.

 

 

 

 

false
Rozšířit fotografii: 
false