Konference Pigmenty a pojiva je zaměřena na aplikovaný výzkum z oblasti organických a anorganických pojiv, nátěrových hmot, pigmentů a četných specialit pro povrchové úpravy materiálů. Konference navazuje na některé významné konference, dříve pořádané v České republice, například Antikorozní pigmenty a nátěrové hmoty, Nové poznatky z oboru nátěrových hmot, či Anorganická pojiva. Cílem konference Pigmenty a pojiva je setkávání odborníků, výzkumných pracovníků a studentů z výzkumných organizací, škol, výrobních subjektů a firem zabývajících se vývojem, výrobou a aplikací povrchových úprav. Pořadatelem a organizátorem je Chemagazín, ÚChTML je odborným garantem konference.

Stěžejními tématy konference jsou pigmenty a jejich aplikace ve stavebnictví, v nátěrových hmotách a plastech. Dalšími důležitými tématy konference jsou organická pojiva pro nátěrové hmoty a stavebnictví, anorganická pojiva pro keramiku, stavebnictví, vysokoteplotní nátěry a jiné. Velký prostor na konferenci se otevírá aplikacím těchto pojiv a aditivům pro stavební chemii a nátěrové hmoty. Pozornost se zaměřuje samozřejmě i na nanomateriály, speciální materiály a technologie objevující se v poslední době na poli povrchových úprav a jejich technologií. Prostor je samozřejmě dán i legislativním otázkám a vlivům nanomateriálů na životní prostředí.