Akademičtí pracovníci

č. dveří G4052
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

prof. Ing.
Andréa
Kalendová
,
Dr.


Fakulta chemicko-technologická

andrea.kalendova@upce.cz
466 037 272, 466 037 330
pověřen vedením, č. dveří G4051

doc. Ing.
David
Veselý
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

david.vesely@upce.cz
466 037 205
č. dveří G4053

prof. Ing.
Petr
Kalenda
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

petr.kalenda@upce.cz
466 037 277, 466 037 518
č. dveří E5022

Ing.
Jan
Honzíček
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

jan.honzicek@upce.cz
466 037 229
č. dveří G4050

Ing.
Miroslav
Kohl
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

miroslav.kohl@upce.cz
466 037 192

Administrativní a techničtí pracovníci

sekretariát, č. dveří G4061

Iveta
Teplá


Fakulta chemicko-technologická

iveta.tepla@upce.cz
466 037 203

Externí učitelé

Dr. Ing. Petr Antoš, Ph.D.
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.
Ing. Sigmund Jaroslav

false
Rozšířit fotografii: 
false