Licenční studium Technologie nátěrových hmot

Technologie nátěrových hmot

     Licenční studium je určeno pro odborníky, kteří při své práci potřebují znalosti na vyšším stupni, než jaké zajišťuje standardní studium. Předpokladem pro přijetí do licenčního studia je ukončené vysokoškolské studium. V odůvodněných případech může vedoucí licenčního studia přijmout i odborníky s ukončeným středoškolským vzděláním.

Posluchači licenčního studia se seznámí s nejnovějšími poznatky ze základních disciplín oboru nátěrových hmot, povrchových úprav, makromolekulární chemie, fyzikální chemie polymerních pojiv, chemie filmotvorných látek. Na tyto disciplíny budou navazovat technologie výrob surovin a jejich zpracování na nátěrové hmoty.

Závěr studia bude věnován vypracování samostatné práce, jejíž náplň bude po dohodě s vedoucím licenčního studia zaměřena na problematiku vyplývající z vlastního pracoviště. Na tomto pracovišti bude také práce vypracována a po odevzdání bude práce řádně oponována.

Bližší informace:

prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

prof. Ing.
Andréa
Kalendová
,
Dr.


Fakulta chemicko-technologická

andrea.kalendova@upce.cz
466 037 272, 466 037 330
Rozšířit fotografii: 
false