Výbor Spolku textilních chemiků a koloristů


Na valném shromáždění STCHK dne 9.11. 2017 a následně svolaném celostátním výboru ze dne 8.12. 2017 byly zvoleni následující členové výboru včetně předsednictva, revizní komise a byla udělena čestná členství ve výboru:

Předsednictvo:

Předseda: Ing. Jan Marek, CSc.
Místopředsedkyně: Ing. Olga Chybová
Vědecký tajemník: prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.
Jednatel: Ing. Martin Němec
Hospodář: Ing. Michal Černý, Ph.D.
   
Předseda revizní komise:   Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.
Členka revizní komise: Ing. Petra Bayerová, Ph.D.
Členka revizní komise: Ing. Jana Šašková, Ph.D.

Další členové výboru:

  Ing. Miloš Beran
  Ing. Adam Vojtovič

Čestní členové výboru:

  Jaroslav Dvořák
  Ing. Vladimír Kočvara
Rozšířit fotografii: 
false