TEXCHEM koloristické konference

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Pozvánka s předběžným programem TEXCHEM 2019112.32 KB
false

Spolek textilních chemiků a koloristů, Pardubice

ve spolupráci s:

CLUTEX – klastr technické textilie
ČTPT – Česká technologická platforma pro textil
Univerzita Pardubice
Inotex s.r.o. Dvůr Králové nad Labem
Synthesia a.s., SBU Pigmenty a barviva, Pardubice - Semtín


si Vás dovolují pozvat na

TEXCHEM 2019

51. celostátní koloristickou konferenci se zahraniční účastí

 

znak Spolku textilních chemiků a koloristů

pořádanou ve dnech 17. a 18. října 2019

 

opět v hotelu LABE v Pardubicích

 

Odborný garant:
Ing. Jan Marek, CSc.
INOTEX s.r.o.
544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 320 140
mob.: 00420 603 461 627
fax.: 499 320 149
e-mail: marek@inotex.cz


Programový výbor:
prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.
Univerzita Pardubice
tel.: 00420 466 038 012
e-mail: radim.hrdina@upce.cz


Ing. Libuše Fouňová
CLUTEX - klastr TT, Liberec
mob.: 00420 603 200 805
e-mail: founova@clutex.cz


Ing. Miloš Beran
ČTPT Liberec
mob.: 00420 724 511 362
e-mail: beran@ctpt.cz


Ing. Martin Němec
SYNTHESIA a.s.
532 17 Pardubice - Semtín
tel.: 00466 823 661
e-mail: m.nemec@synthesia.cz

Sponzoři:

CLUTEX

Česká technologická platforma pro textil

Inotex

Synthesia

Technická Univerzita v Liberci

Univerzita Pardubice

Centrum transferu technologií a znalostí při UPa
 

Přihláška k účasti:

Aktivní účast (přednáška, poster):

 

 • Oficiálními jazyky konference je čeština, angličtina a němčina.
 • Formát přednášky, abstraktu přednášky nebo posteru

  • Délka přednášky je 20 min
  • Abstrakt v rozsahu minimálně jedné strany A4
  • Abstrakt zasílejte v české i anglické verzi
  • Velikost posteru je A0
 • Abstrakta přednášek, v obou jazykových verzích, budou vytištěna ve Zpravodaji STCHK vydaném ke konferenci.
 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete s abstraktem příspěvku nejpozději do 13.9. 2019


Ostatní účastníci, firmy:

 

 • Vyplněnou závaznou přihlášku k účasti odešlete na adresu spolku nejpozději do 6.10. 2019.
false

Adresa pro zaslání přihlášek poštou

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek

Studentská 573

532 10 Pardubice

 

Organizační pokyny

Konference se uskuteční 17. a 18.10. 2019 v kongresovém sále ve 13. patře hotelu LABE, Masarykovo náměstí 2633 v Pardubicích
(tel.: 00420 466 717 111, e-mail: rezervace@hotellabe.cz).

Ubytování

Pro účastníky konference je rezervováno ubytování přímo v hotelu LABE.

 • Cena noclehu za 1 lůžko/1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji na 1 noc je 600,- Kč se snídaní.
 • Cena za jednolůžkový pokoj činí 1000,- Kč se snídaní.

Přihlášky na ubytování vyznačte v přihlášce. Slouží jen k rezervaci ubytování. Noclehy si hradí účastníci až na místě v hotelu.

 

Stravování

Stravování je zajištěno v restauraci hotelu LABE.

U registrace (v kongresovém sále ve 13. patře) obdržíte stravovací lístky.

Parkování

Parkování automobilů za hotelem LABE je velmi omezené. Bohužel nelze již využít parkoviště za zimním stadionem jako odstavné. Platí se zde za každou hodinu jako jinde ve středu města.


Účastnický poplatek

 • Základní vložné    1 800 Kč
 • Členové STChK    1 500 Kč
 • Studenti     800 Kč
 • Důchodci (obchodní zástupci platí základní vložné)    200 Kč

Vložné se skládá z nákladů na organizační zajištění konference a ze stravování.

Účastnický poplatek uhraďte na účet Spolku textilních chemiků a koloristů,
číslo účtu 38834561/0100 u Komerční banky v Pardubicích, variabilní symbol 51.


Těšíme se na Vaši účast na konferenci.

Výbor STCHK

false
Rozšířit fotografii: 
false