TEXCHEM koloristická konference

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Konečný program konference606.68 KB
false

Spolek textilních chemiků a koloristů, Pardubice

ve spolupráci s:

CLUTEX – klastr technické textilie
ČTPT – Česká technologická platforma pro textil
Univerzita Pardubice
Inotex s.r.o. Dvůr Králové nad Labem
Synthesia a.s., SBU Pigmenty a barviva, Pardubice - Semtín


si Vás dovolují pozvat na

TEXCHEM 2020

52. celostátní koloristickou konferenci se zahraniční účastí

 

znak Spolku textilních chemiků a koloristů

pořádanou ve dnech 5. a 6. listopadu 2020

 

vzhledem k aktuální situaci pouze VIRTUÁLNĚ

 

Odborný garant:
Ing. Jan Marek, CSc.
INOTEX s.r.o.
544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 320 140
mob.: 00420 603 461 627
fax.: 499 320 149
e-mail: marek@inotex.cz


Programový výbor:
prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.
Univerzita Pardubice
tel.: 00420 466 038 012
e-mail: radim.hrdina@upce.cz


Ing. Libuše Fouňová
CLUTEX - klastr TT, Liberec
mob.: 00420 603 200 805
e-mail: founova@clutex.cz


Ing. Miloš Beran
ČTPT Liberec
mob.: 00420 724 511 362
e-mail: beran@ctpt.cz


Ing. Martin Němec
SYNTHESIA a.s.
532 17 Pardubice - Semtín
tel.: 00466 823 661
e-mail: m.nemec@synthesia.cz

Sponzoři:

CLUTEX

Česká technologická platforma pro textil

Inotex

Synthesia

Technická Univerzita v Liberci

Univerzita Pardubice

Centrum transferu technologií a znalostí při UPa
 

Přihláška k účasti:

Aktivní účast (přednáška):

 • Oficiálními jazyky konference je čeština, angličtina a němčina.
 • Formát přednášky a atraktu

  • Délka přednášky je 20 minut
  • Abstrakt v rozsahu minimálně jedné strany A4
  • Abstrakt zasílejte v české i anglické verzi
 • Abstrakta přednášek, v obou jazykových verzích, budou vytištěna ve Zpravodaji STCHK vydaném ke konferenci
 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete s abstraktem příspěvku nejpozději do 1.10. 2020


Ostatní účastníci, firmy:

 • Vyplněnou závaznou přihlášku k účasti odešlete na adresu spolku nejpozději do 31.10. 2020.
false
Soubory ke staženíVelikost
Microsoft Office document icon Formulář přihlášky86 KB
false

Adresa pro zaslání přihlášek poštou:

Ing. Michal Černý, Ph.D.
Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
Studentská 573
532 10 Pardubice
 

false

Organizační pokyny

Konference se uskuteční 5. a 6.11. 2020 pouze VIRTUÁLNĚ.  Odkaz na jednotlivé přednášky dostanou účastníci na e-mail, který uvedli v přihlášce.

Účastnický poplatek

 • Základní vložné    300 Kč
 • Členové STChK    200 Kč
 • Studenti    ZDARMA
 • Důchodci (obchodní zástupci platí základní vložné)    ZDARMA

Vložné se skládá z nákladů na organizační zajištění konference.

Účastnický poplatek uhraďte na účet Spolku textilních chemiků a koloristů,
číslo účtu 38834561/0100 u Komerční banky v Pardubicích, variabilní symbol 52.


Těšíme se na Vaši účast na konferenci.

Výbor STCHK

false
Rozšířit fotografii: 
false