TEXCHEM koloristická konference

Pozvánka s programem konference

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon pozvanka_na_54_ckk_191762.pdf515.3 KB
false

Spolek textilních chemiků a koloristů, Pardubice

a

CIRI – Centrum investic, rozvoje a inovací

ve spolupráci s:

Královéhradecký kraj
CLUTEX – klastr technické textilie
ČTPT – Česká technologická platforma pro textil
Univerzita Pardubice
Inotex s.r.o. Dvůr Králové nad Labem
Synthesia a.s., SBU Pigmenty a barviva, Pardubice - Semtín

 


si Vás dovolují pozvat na

TEXCHEM - RegioTEX

54. celostátní koloristickou konferenci se zahraniční účastí

 

znak Spolku textilních chemiků a koloristů

pořádanou ve dnech 10. a 11. listopadu 2022

 

v Sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje v Hradci Králové

Krajská inovační platforma
Nové textilní materiály pro nové multidisciplinární aplikace

 

Odborný garant:
Ing. Jan Marek, CSc.
INOTEX s.r.o.
544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 320 140
mob.: 00420 603 461 627
fax.: 499 320 149
e-mail: marek@inotex.cz


Ing. Olga Chybová
INOTEX s.r.o.
544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 316 321
mob.: 00420 732 721 210
e-mail: chybova@inotex.cz

 


Programový výbor:
prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.
Univerzita Pardubice
tel.: 00420 466 038 012
e-mail: radim.hrdina@upce.cz


Ing. Libuše Fouňová
CLUTEX - klastr TT, Liberec
mob.: 00420 603 200 805
e-mail: founova@clutex.cz


Ing. Miloš Beran
ČTPT Liberec
mob.: 00420 724 511 362
e-mail: beran@ctpt.cz


Ing. Martin Němec
SYNTHESIA a.s.
532 17 Pardubice - Semtín
tel.: 00466 823 661
e-mail: m.nemec@synthesia.cz

Sponzoři:

CIRI

Královehradecký kraj

CLUTEX

Česká technologická platforma pro textil

Inotex

Synthesia

Technická Univerzita v Liberci

Univerzita Pardubice

Centrum transferu technologií a znalostí při UPa
 

Přihláška k účasti:

  • Vyplněnou závaznou přihlášku k účasti odešlete na adresu spolku v případě aktivní účasti nejpozději do 1.10. 2022, v případě pasivní účasti nejpozději do 31.10. 2022.
false

Přihláška k účasti

Soubory ke staženíVelikost
Microsoft Office document icon prihlaska_54_texchem_191767.doc92 KB
false

Adresa pro zaslání přihlášek poštou:

Ing. Michal Černý, Ph.D.
Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
Studentská 573
532 10 Pardubice
 


Organizační pokyny

Konference se uskuteční 10. a 11.11. 2022 v
Sále zastupitelstva (Jana Letzela) N2.906. Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové

 

Ubytování

Ubytování není zajištěno, každý účastník si ubytování zajišťuje individuálně. 

Doporučené hotely:


Parkování

Parkování je možné přímo v budově krajského úřadu – parkovací dům RegioCentrum. Bližší informace viz zde.

Účastnický poplatek

  • Základní vložné    1500 Kč
  • Členové STChK    1200 Kč
  • Studenti    500 Kč
  • Důchodci (obchodní zástupci platí základní vložné)    500 Kč

Vložné se skládá z nákladů na organizační zajištění konference a občerstvení.

Účastnický poplatek uhraďte na účet Spolku textilních chemiků a koloristů,
číslo účtu 38834561/0100 u Komerční banky v Pardubicích, variabilní symbol 54, Jména přihlášených vepište do Zprávy pro příjemce


Těšíme se na Vaši účast na konferenci.

Výbor STCHK

false
Rozšířit fotografii: 
false