Již od roku 1991 je Spolek textilních chemiků a koloristů vydavatelem časopisu Zpravodaj STCHK (ISSN 1214-8091), který je vydáván čtvrtletně. Časopis obsahuje vždy nejnovější poznatky z textilního odvětví včetně odborných článků. Tradičně je jedno číslo v roce věnováno Celostátní konferenci s mezinárodní účastí.

Zpravodaj dostávají zdarma všichni členové STCHK a následující knihovny:

 • Národní knihovna ČR Praha
 • Moravská zemská knihovna Brno
 • Knihovna Národního muzea Praha
 • Ministerstvo kultury ČR Praha
 • Parlamentní knihovna Praha
 • Městsská knihovna Praha
 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K,E, Macana Praha
 • Vědecká knihovna v Kladně
 • Vědecká knihovna v Českých Budějovicích
 • Vědecká knihovna v Plzni
 • Vědecká knihovna v Ústí nad Labem
 • Vědecká knihovna v Liberci
 • Vědecká knihovna v Hradci Králové
 • Vědecká knihovna v Olomouci
 • Krajská knihovna v Pardubicích
 • Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě
 • Krajská knihovna v Zlíně
 • Krajská knihovna v Karlových Varech

Redakčni rada Zpravodaje:

 • Jaroslav Dvořák
 • Ing. Vladimír Kočvara
 • Ing. Jan Marek, CSc.
 • Ing. Martin Němec

Inzerce:

Ve Zpravodaji je možné otisknout otisknout Vaši inzerci za zavádějicí ceny:

 • Inzerát barva A5 (uvnitř)

  • 1 číslo 100 EUR (2 500Kč), 3 čísla (tj. min. počet ročně) 250 EUR ( 6 250 Kč)
 • Inzerát ČB A5 (uvnitř)

  • 1 číslo  70 EUR (1 750 Kč), 3 čísla 160 EUR ( 4 000 Kč) 
 • Polovina ČB A5 (uvnitř)

  • 1 číslo  50 EUR (1 250 Kč), 3 čísla 120 EUR ( 3 000 Kč)
 • Informace o aktualitách z firem, škol a institucí v rozsahu do 1 strany A5 je zdarma.
 • Poptávka či nabídka pracovních míst, přehledy a výzvy pro témata diplomových či bakalářských prací jsou také zdarma.

 

Pokud máte zájem o odběr Zpravodaje STCHK či inzerci, kontaktuje sekretariát spolku.