Doktorské studium

Do doktorského studia, které v interní formě trvá 4 roky a v kombinované 5 let, jsou přijímáni absolventi vysokých škol přírodovědného a technického zaměření. Studijní plány jsou sestavovány individuálně, především podle vědeckého zaměření uchazeče nebo podle přání zaměstnavatele uchazeče. Absolvováním tohoto studia získá absolvent hodnost „doktor“, ve zkratce PhD., uváděné za jménem.