Licenční studium je určeno pro odborníky z technické praxe, kteří při své práci využívají nejnovější poznatky z oboru, nebo kteří pracují v oboru a vystudovali vysokou školu jiného zaměření. Toto studium v rámci rekvalifikace a dalšího zvyšování kvalifikace probíhá na základě smluv o úhradě za studium s uchazeči, resp. s jejich zaměstnavateli. Cena tohoto studia pro občany České republiky a Slovenské republiky činí 15 000 Kč za semestr. Kurzy se otevírají, pokud počet zájemců dosáhne 8.

 

Ústav nabízí v rámci tohoto studia tři kurzy. Zkrácená varianta je určena pro zaměstnance báňské správy a technology chemických výrob:

 

Teorie a technologie výbušin - 4 semestry

Čtyřsemestrové licenční studium „Teorie a technologie výbušin“ je určené pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků výbušinářských, zpracovatelských a delaboračních provozů a závodů, jakož i pracovníků ČBÚ, a všech, kteří se zabývají používáním, skladováním a obchodováním s výbušinami a výbuchem nebezpečnými látkami. Toto studium je vhodné i pro získání základních informací z oblasti ochrany různých objektů před výbuchy plynů, par nebo disperzí hořlavých prachů (chemické a potravinářské závody, energetika a pod.). Do studia je zařazena i problematika zkoušení a speciální analýzy výbušin, a přednášky o základech konstrukce munice.

 

true

Teorie a technologie výbušin - 3 semestry

Třísemestrové licenční studium „Teorie a technologie výbušin“ je určené pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků výbušinářských, zpracovatelských a delaboračních provozů a závodů, jakož i pracovníků ČBÚ, a všech, kteří se zabývají používáním, skladováním a obchodováním s výbušinami a výbuchem nebezpečnými látkami. Toto studium je vhodné i pro získání základních informací z oblasti ochrany různých objektů před výbuchy plynů, par nebo disperzí hořlavých prachů (chemické a potravinářské závody, energetika a pod.). Do studia je zařazena i problematika zkoušení a speciální analýzy výbušin, a přednášky o základech konstrukce munice.

true

Rozpojování hornin výbuchem - 4 semestry

Licenční studium „Rozpojování hornin výbuchem“ je určeno pro další vzdělání a rekvalifikaci pracovníků z oblasti trhací techniky. Podle opatření č.8/1994 předsedy Českého báňského úřadu, čj. 736/94 ze dne 13. dubna 1994, je uznáváno jako „odpovídající doplňující studium“ k požadavkům na kvalifikaci a odbornou způsobilost žadatelů o zkoušku technického vedoucího odstřelů, resp. závodního lomu. K těmto zkouškám se mohou přihlásit posluchači licenčního studia, kteří splňují ostatní podmínky pro získání oprávnění TVO, resp. závodního lomu.

true