VĚDECKOVÝZKUMNÁ CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

Vědeckovýzkumná práce ústavu se rovněž vyvíjí v souladu s vývojovými trendy v organické chemii a technologii, která představuje jednu z nejvýznamnějších součástí chemie čisté i aplikované jako celku. Dnes je na Ústavu řešena řada projektů z oblasti organické syntézy, zejména syntézy heterocyklických sloučenin a syntézy sloučenin chirálních. Jsou studovány vlastnosti těchto sloučenin, reakční mechanismy jejich vzniku i dalších reakcí, je testována vhodnost chirálních látek pro enantioselektivní katalýzu. Realizují se i další výzkumné programy zaměřené například na studium struktury koordinačních sloučenin, chování tautomerních systémů, na studium výšemolekulárních konjugátů vybraných léčiv. Technologický výzkum je zaměřen na malotonážní organické speciality a to na organická barviva, léčiva a fotochemii. Oddělení technologie organických látek je centrem základního výzkumu a vývoje nových barviv jak pro textilní, tak i pro ostatní účely.

 

ODDĚLENÍ ÚSTAVU

Oddělení organických materiálů (OOM, č. střediska 30321)

Oddělení mechanismů organických reakcí (OMOR, č. střediska 30322)

Oddělení technologie organických látek (OTOL, č. střediska 30323)

 

PUBLIKAČNÍ A VĚDECKÉ VÝSTUPY

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon disertace_130295.pdf96.61 KB
true
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Diplomové práce93.93 KB
true

 

KONFERENCE

Uspořádané konference (od roku 1994):

VIth International Conference on Correlation Analysis in Chemistry (VIth CAIC)
5. - 9. 9. 1994, Praha, Česká republika.

XXI. Konference organických chemiků (Opočno 1996)
24. - 27. 6. 1996, Opočno, Česká republika.

XXIII. Konference organických chemiků (Litomyšl 1998)
7. - 10. 9. 1998, Litomyšl, Česká republika.

XXV. Konference organických chemiků (Kutná Hora 2001)
14. - 17. 5. 2001, Kutná Hora, Česká republika.

XXVII. Konference organických chemiků (Pardubice 2004)
14. - 17. 6. 2004, Pardubice, Česká republika.

 

SPOLUPRÁCE                                                                                                           

Czestochowa University of Technology, Polsko

- podepsána Erasmus smlouva na výměnu studentů i učitelů

     informace doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. popř. Ing. Jana Balcarová (tel. 466 036 350, Jana.Balcarova@upce.cz)

- prof. Iwan Kityk - dne 11.3.2011 návštěva na UPa a přednáška v rámci Projektu TEAM CMV

false
Rozšířit fotografii: 
false