VĚDECKOVÝZKUMNÁ CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

Vědeckovýzkumná práce ústavu se rovněž vyvíjí v souladu s vývojovými trendy v organické chemii a technologii, která představuje jednu z nejvýznamnějších součástí chemie čisté i aplikované jako celku. Dnes je na Ústavu řešena řada projektů z oblasti organické syntézy, zejména syntézy heterocyklických sloučenin a syntézy sloučenin chirálních. Jsou studovány vlastnosti těchto sloučenin, reakční mechanismy jejich vzniku i dalších reakcí, je testována vhodnost chirálních látek pro enantioselektivní katalýzu. Realizují se i další výzkumné programy zaměřené například na studium struktury koordinačních sloučenin, chování tautomerních systémů, na studium výšemolekulárních konjugátů vybraných léčiv. Technologický výzkum je zaměřen na malotonážní organické speciality a to na organická barviva, léčiva a fotochemii. Oddělení technologie organických látek je centrem základního výzkumu a vývoje nových barviv jak pro textilní, tak i pro ostatní účely.

 

ODDĚLENÍ ÚSTAVU

Oddělení organických materiálů (OOM, č. střediska 30321)

Oddělení mechanismů organických reakcí (OMOR, č. střediska 30322)

Oddělení technologie organických látek (OTOL, č. střediska 30323)

 

PUBLIKAČNÍ A VĚDECKÉ VÝSTUPY

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Disertace237.64 KB
true
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Diplomové práce93.93 KB
true
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Knihy350.55 KB
true
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Granty245.58 KB
true

 

KONFERENCE

Uspořádané konference (od roku 1994):

VIth International Conference on Correlation Analysis in Chemistry (VIth CAIC)
5. - 9. 9. 1994, Praha, Česká republika.

XXI. Konference organických chemiků (Opočno 1996)
24. - 27. 6. 1996, Opočno, Česká republika.

XXIII. Konference organických chemiků (Litomyšl 1998)
7. - 10. 9. 1998, Litomyšl, Česká republika.

XXV. Konference organických chemiků (Kutná Hora 2001)
14. - 17. 5. 2001, Kutná Hora, Česká republika.

XXVII. Konference organických chemiků (Pardubice 2004)
14. - 17. 6. 2004, Pardubice, Česká republika.

 

SPOLUPRÁCE                                                                                                           

Czestochowa University of Technology, Polsko

- podepsána Erasmus smlouva na výměnu studentů i učitelů

     informace doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. popř. Ing. Jana Balcarová (tel. 466 036 350, Jana.Balcarova@upce.cz)

- prof. Iwan Kityk - dne 11.3.2011 návštěva na UPa a přednáška v rámci Projektu TEAM CMV

false
Rozšířit fotografii: 
false