Granty TA ČR

Hlavní úlohou a zaměřením Technologické agentury ČR je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

V rámci první výzvy TA ČR „Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA“ akademičtí pracovníci fakulty podali celou řadů projektů se zahájením řešení v roce 2011.