Granty GA AV

Grantová agentura AV ČR je otevřenou grantovou agenturou. O poskytnutí účelové podpory se tedy mohou ucházet všechny právnické osoby s trvalým sídlem v České republice, fyzické osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice a organizační složky státu nebo územního samosprávného celku.

Akademičtí pracovníci fakulty se každoročně účastní grantové soutěže a jsou úspěšnými řešiteli řady projektů.